GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ/ME417GK
Dersin Adı: BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  İlgili Öğretim elemanı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Araştırmanın kökenlerini (objektivizm ve sübjektivizm) kavrayabilecek
Bilim ve temel kavramların (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.) anlam bilgisi
Bilimsel Araştırma yöntemlerini kavrayabilme ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşleri anlayabilme,
Bilimsel Araştırma problemi belirleyebilme ve buna uygun hipotez geliştirme
Belirlenen probleme ait literatür taraması yapabilme
Değişken türlerini anlayabilecek Örneklem seçme türlerini anlayabilecek
Örneklem seçme türlerini anlayabilecek Araştırma yöntemlerini kavrayabilecek
Veri toplama tekniklerini kavrayabilecek Geçerlik, güvenirlik ve etik kavramlarını anlayabilecek
Verileri uygun modeli kullanarak analiz edebilme ve yorumlayabilme Araştırma projesi tasarlayabilir ve uygulayabilecek
Araştırma sonunda elde edilenleri raporlaştırabilme Bilimsel araştırmaları (makale) okumaktan zevk alabilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Derse giriş ve bilimsel bilgi türleri
2. Hafta   Araştırma bilim ilişkisi
3. Hafta   Araştırmalarda kullanılan yöntemlerin kökenleri
4. Hafta   Araştırma örneklemi belirlenmesi ve değişken
5. Hafta   Eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler ve sınıflandırılmaları
6. Hafta   Eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler ve sınıflandırılmaları
7. Hafta   Eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler ve sınıflandırılmaları
8. Hafta   Veri toplama araçları
9. Hafta   Ara Sınav
10. Hafta   Geçerlik, güvenirlik ve etik
11. Hafta   Araştırma projelerinin rapora dönüştürülmesi, kaynak yazım kuralları
12. Hafta   Alanla ilgili bir makaleyi inceleme ve kritik etme
13. Hafta   Alanla ilgili bir makaleyi inceleme ve kritik etme
14. Hafta   Alanla ilgili bir makaleyi inceleme ve kritik etme
15. Hafta   Alanla ilgili bir makaleyi inceleme ve kritik etme
16. Hafta   Alanla ilgili bir makaleyi inceleme ve kritik etme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Karasar, Niyazi. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara Kaptan, Saim. (2000). Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri. Bilim yayınları, Ankara Önerilecek diğer çalışmalar.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
6
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
3
3
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
61
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlikX
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilme
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilme
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilme
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanmaX
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanma