GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK SANAT MÜZİĞİ TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ/ME419A
Dersin Adı: TÜRK SANAT MÜZİĞİ TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Neşe CAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nesecan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dersle ilgili terim ve kavramları bilme
Makamları teorik olarak öğrenme
İşittiği makamı ayırt etme
Değişik dönemlere ait bestecileri tanıma
Değişik dönemlere ait bestecilerin eserlerini seslendirme
10 zamanlıya kadar usul vurma
Bu eserleri makam, stil gibi açılardan çözümleme


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  bu dersle ilgili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Terimler ve kavramlar: tür, biçim, perde, makam, usul, ezgi, cümle, hane, bölüm
2. Hafta  Terimler ve kavramlar: tür, biçim, perde, makam, usul, ezgi, cümle, hane, bölüm
3. Hafta  Terimler ve kavramlar: tür, biçim, perde, makam, usul, ezgi, cümle, hane, bölüm
4. Hafta  Çalgısal türler: taksim, peşrev, saz semâî, medhâl, longa, sirto, aranağme, alıştırma, etüd. Sözlü türler: söz unsuru, vezin ve usûl, şarkı, yürük se
5. Hafta  Çalgısal türler: taksim, peşrev, saz semâî, medhâl, longa, sirto, aranağme, alıştırma, etüd. Sözlü türler: söz unsuru, vezin ve usûl, şarkı, yürük se
6. Hafta  Çalgısal türler: taksim, peşrev, saz semâî, medhâl, longa, sirto, aranağme, alıştırma, etüd. Sözlü türler: söz unsuru, vezin ve usûl, şarkı, yürük se
7. Hafta  Vize sınavı
8. Hafta  Türlere yönelik uygulamalar: çeşitli türler ve biçimlerde tanınmış eserler üzerine icrâ ve çözümleme çalışmaları, ele alınan türlerin önde gelen beste
9. Hafta  Türlere yönelik uygulamalar: çeşitli türler ve biçimlerde tanınmış eserler üzerine icrâ ve çözümleme çalışmaları, ele alınan türlerin önde gelen beste
10. Hafta  Türlere yönelik uygulamalar: çeşitli türler ve biçimlerde tanınmış eserler üzerine icrâ ve çözümleme çalışmaları, ele alınan türlerin önde gelen beste
11. Hafta  Türlere yönelik uygulamalar: çeşitli türler ve biçimlerde tanınmış eserler üzerine icrâ ve çözümleme çalışmaları, ele alınan türlerin önde gelen beste
12. Hafta  Türlere yönelik uygulamalar: çeşitli türler ve biçimlerde tanınmış eserler üzerine icrâ ve çözümleme çalışmaları, ele alınan türlerin önde gelen beste
13. Hafta  Türlere yönelik uygulamalar: çeşitli türler ve biçimlerde tanınmış eserler üzerine icrâ ve çözümleme çalışmaları, ele alınan türlerin önde gelen beste
14. Hafta  Final sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, İsmail Hakkı Özkan, Ötüken Yayınevi,1984, İstanbul Türk Musikisi Nazariyatı, Karadeniz, E., İş Bankası Yayınları 1986 ? Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, Yılmaz Öztuna, Kültür Bakanlığı, 1990, Ankara. TRT arşiv notaları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
36
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlikX
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.X
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinmeX
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.X
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilmeX
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilmeX
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilmeX
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.X
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanma
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanmaX