GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BATI MÜZİĞİ TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ/ME317A
Dersin Adı: BATI MÜZİĞİ TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Selçuk BİLGİN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  sbilgin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sbilgin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrencilere Eğitim Müziğinde Kullanılan Eserlerin Biçimsel ve Armonik yönden analizlerini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırır.
Eğitim Müziğinde Kullanılan Eserlerin Biçimsel ve Armonik Analizlerini Kapsar.
Öğrencinin Düzeyine bir eserin anlaşılır ve güzel bir şekilde seslendirilmesi bilgi ve becerisini geliştirir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Müzik Formlarını Öğeleri (Motif,cümle Dönem )
2. Hafta  Müzik Formlarını Öğeleri (Motif,cümle Dönem )
3. Hafta  Şarkı Formları (Bir,İki,Üç Bölmeli ve Katlı Şarkı Formu)
4. Hafta  Şarkı Formları (Bir,İki,Üç Bölmeli ve Katlı Şarkı Formu)
5. Hafta  Sözlü ve Çalgısal Eserler
6. Hafta  Sözlü ve Çalgısal Eserler
7. Hafta  Sözlü ve Çalgısal Eserler
8. Hafta  Vize
9. Hafta  Rondo Formları
10. Hafta  Küçük Rondo Formu
11. Hafta  Büyük Rondo Formu
12. Hafta  Sonat ve Sonat Formu
13. Hafta  Füg Formu
14. Hafta  Final
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fuat KORAY Müzik Formları-İlhan USMANBAŞ Müzikte Biçimler-Nurhan CANGAL Müzik Formları-Losep MACHLİS,Kristine FORNEY The Enjoyment Of Musıc- Charles ROSEN Sonata Forms- ve Öğrencilerin çalgılarında kullandıkları kaynak kitaplar
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
8
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
44
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlikX
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.X
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinmeX
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.X
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilmeX
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilmeX
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilmeX
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.X
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanmaX
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanmaX