GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I/TAR-101
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Okt. Dr. Ayşegül Altınova, Okt., Gülcan Şahingöz, Okt. Ayşegül Dönmez, Okt. Aylin Orcan, Okt. Safinaz Tekneci, Okt. Arif Sarı -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   cansiz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplerin kavranması
I. Dünya Savaşı’nda Türk Devleti’nin durumunun kavranması Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımlarının kavranması
Milli Mücadele dönemi olaylarının kavranması Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev al
Tarih ve tarih eğitimi ile ilgili kavram, bilgi, beceri ve değerlere sahip olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve Temel Kavramlar
2. Hafta   Osmanlı Devletinin Yıkılışı(İç ve Dış Sebepleri)
3. Hafta   XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri, III. Selim, II. Mahmud’un Islahatları, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet ve II.
4. Hafta  Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları
5. Hafta   Birinci Dünya Savaşı Öncesi Siyasi ve askeri Gelişmeler, İttihat ve Terakki Cemiyetinin Kuruluşu ve İktidara Gelmesi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları
6. Hafta   Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devletinin Yıkılışı, Gizli Antlaşmalar ve Paylaşma Projeleri
7. Hafta   Mütareke Sonrası Memleketin Durumu, Azınlıkların Faaliyetleri ve Ayrılıkçı Cemiyetler/ VİZE
8. Hafta   Mütarekeden Sonra Osmanlı Hükümetleri, Mütarekeden Sonra Türk Milleti ve Cemiyetler
9. Hafta  Milli Mücadeleye Hazırlık İzmir’in İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Gönderilmesi ve Anadolu’da Yürütülen Faaliyetler
10. Hafta   Anadolu’da Yürütülen Faaliyetler
11. Hafta  Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılması ve Faaliyetleri, Milli Mücadelenin Maddi ve Manevi Temelleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması ve Ç
12. Hafta  B.M.M’nin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler, İç İsyanlar ve Ülkede Asayişin Sağlanması
13. Hafta  Mondros Mütarekesinden Sonra İtilaf Devletlerinin Türkiye Üzerindeki Yeni Projeleri, Paris Barış Konferansı, Londra Konferansı, San - Remo Konferansı
14. Hafta   Milli Mücadele’de Cepheler, Muharebeler ve Antlaşmalar Dönem
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Atatürk, M.K. (2000)Nutuk, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay. Turan, R. vd. (2012). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara: Okutman Yayıncılık. Shaw, S. (1983). Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İstanblu: E Yayınları. Zürcher, E.J. (2012). Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları. Krabekir, K. (2012). İstiklal Harbimiz. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Baykal, B. S.;Heyet-İ Temsiliye Kararları, Ankara (1989). Cebesoy, A. F.; Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul (1953).
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
1
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
1
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
51
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlik
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilme
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilme
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilme
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.X
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanmaX
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanma