GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BATI MÜZİĞİ TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ-I/ME101A
Dersin Adı: BATI MÜZİĞİ TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Ülkü ÖZGÜR, Prof. Sadık ÖZÇELİK, Yrd.Doç.Dr.Salih AYDOĞAN,Yrd.Doç.Dr..Selçuk Bilgin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  uozgur@gazi.edu.tr,scelik@gazi.edu.tr,saydogan@gazi.edu.tr,sbilgin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  uozgur@gazi.edu.tr,scelik@gazi.edu.tr,saydogan@gazi.edu.tr,sbilgin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Görsel yada işitsel olarak verilen tonal bir müzik yapıtını okuma, becerileri kazanma.
Görsel yada işitsel olarak verilen tonal bir müzik yapıtını notaya alma, becerileri kazanma.
Görsel yada işitsel olarak verilen tonal bir müzik yapıtını okuma ve düzeyine uygun iki sesli ezgi okuma, yazma becerileri kazanma.
Görsel yada işitsel olarak verilen tonal bir müzik yapıtını okuma ve düzeyine uygun iki sesli ezgi okuma, yazma ve yaratma becerileri kazanma.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sesin fiziksel özelliklerine ilişkin temel bilgiler,
2. Hafta  Sesin fiziksel özelliklerine ilişkin temel bilgiler, müzik dilinin öğeleri ( ritim, ezgi, hız, gürlük, ölçü, dizi, tonalite, biçim, tür, örgü, doku an
3. Hafta  Sesin fiziksel özelliklerine ilişkin temel bilgiler, müzik dilinin öğeleri ( ritim, ezgi, hız, gürlük, ölçü, dizi, tonalite, biçim, tür, örgü, doku, a
4. Hafta  Müzik dilinin öğeleri ( ritim, ezgi, hız, gürlük, ölçü, dizi, tonalite, biçim, tür, örgü, doku, anlatım–yorum- stil) yatay ve dikey aralıklar,
5. Hafta  Müzik dilinin öğeleri ( ritim, ezgi, hız, gürlük, ölçü, dizi, tonalite, biçim, tür, örgü, doku, anlatım–yorum- stil) yatay ve dikey aralıklar
6. Hafta  Müzik dilinin öğeleri ( ritim, ezgi, hız, gürlük, ölçü, dizi, tonalite, biçim, tür, örgü, doku, anlatım–yorum- stil) yatay ve dikey aralıklar
7. Hafta  Müzik dilinin öğeleri ( ritim, ezgi, hız, gürlük, ölçü, dizi, tonalite, biçim, tür, örgü, doku, anlatım–yorum- stil) yatay ve dikey aralıklar
8. Hafta  VİZE
9. Hafta  Bemollü ve bir diyezli tonlarda birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık sürelerde düzeye uygun tek sesli ve iki sesli ezgi okuma, yazma
10. Hafta  Bemollü ve bir diyezli tonlarda birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık sürelerde düzeye uygun tek sesli ve iki sesli ezgi okuma, yazma
11. Hafta  Bemollü ve bir diyezli tonlarda birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık sürelerde düzeye uygun tek sesli ve iki sesli ezgi okuma, yazma
12. Hafta  Bemollü ve bir diyezli tonlarda birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık sürelerde düzeye uygun tek sesli ve iki sesli ezgi okuma, yazma ve yarat
13. Hafta  Bemollü ve bir diyezli tonlarda birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık sürelerde düzeye uygun tek sesli ve iki sesli ezgi okuma, yazma ve yarat
14. Hafta  FİNAL
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Albert LAVINGNAC 1/A-1/B-1/C 2/A-2/B-2/C-3/A 6/A 6/B 7/A, Ülkü ÖZGÜR –Salih AYDOĞAN Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram I-II Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası IV, Sadık ÖZÇELİK Müzikal Dikte ve Solfej, Ali Sevgi-Erdal TUĞCULAR Halk Ezgileriyle Solfej, Lazzari Solfeggi Cantati, Pozzoli Solfeggıi Cantati a 2 Vocı, Jeanine Rueff 250 Dictees Musicales, L.GRANDJANY 500 Dictees Graduees, G.DANDELOT Cent Dictees Musicales, Simone PETİT Solfege, Dictees Musicales, Cent Dıctees a 2 Voıx, N.CANGAL Armoni- Müzik Formları , Walter PİSTON, Harmony- M.SUN Solfej I-II, N.GALLON Solfege-Solfege a 2 Voix
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
8
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
77
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlikX
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.X
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinmeX
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.X
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilmeX
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilmeX
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilmeX
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.X
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanmaX
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanmaX