GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SES EĞİTİMİ- 2/MZO106
Dersin Adı: SES EĞİTİMİ- 2
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Konuşmada ve şarkı söylemede sesi doğru solunumla,
Doğru bir entonasyonla ve doğru yerde üretebilme,
Açık ve anlaşılır konuşabilme,
Müziksel duyarlılığı geliştirme becerilerini kullanabilme,
Ulusal ve uluslararası nitelikte, çeşitli türlerde yazılmış eserler ve halk türkülerinden oluşan bir repertuar kazanabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Konuşmada ve şarkı söylemede sesi doğru solunumlama
2. Hafta  Doğru bir entonasyonla şarkı söyleme
3. Hafta  Doğru yerde ses üretebilme, açık ve anlaşılır konuşma
4. Hafta  Ulusal nitelikte yazılmış eserleri seslendirme becerisi kazanma
5. Hafta  5. Hafta: Uluslararası nitelikte yazılmış eserleri seslendirme becerisi kazanma
6. Hafta  Ulusal ve uluslararası nitelikte eserleri seslendirme uygulamaları
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Müziksel duyarlılığı geliştirme becerilerini kullanma
9. Hafta  Ulusal nitelikte eserler seslendirme
10. Hafta  Uluslararası nitelikte eserler seslendirme
11. Hafta  Halk türkülerini seslendirme
12. Hafta  Ulusal ve uluslararası nitelikte eserler ve halk türkülerinden oluşan bir repertuar kazanma
13. Hafta  Ulusal ve uluslararası nitelikte eserler ve halk türkülerinden oluşan bir repertuar seslendirme
14. Hafta  Final sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
0.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili öğretim elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()