GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PİYANO EĞİTİMİ- 2/MZO104
Dersin Adı: PİYANO EĞİTİMİ- 2
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çalgı olarak piyanoyu daha etkin kullanma
İki anahtarda piyano yazısını okuma ve çalmanın gelişmesi
Piyanoda staccato ve legato tekniği uygulamalarının gelişmesi ve portato tekniğini eklenmesi
Piyanoda gürlük ve cümlelemeleri tanıma ve uygulama
Parmak geçişi ve parmak değişimi uygulamaları

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüse
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Yeni dönem dersinin dersin içeriği, derste kullanılacak araç, gereç ve malzeme hakkında bilgilendirme. Öğrenci ile önceki dönemin hedeflerine ulaşma durumunun değerlendirme, yeni hedeflerini belirleme. İlk eserlerin seçimi-deşifresi.
2. Hafta  Zıt yönde dizi çalışmaları Kolların serbestliği için gerekli teknik çalışmalar yapılması. Dört el çalma çalışmalarına giriş
3. Hafta  Düzeye uygun bir etüt deşifresi. Küçük ölçekli parçaların müzikal analiz açısından incelenmesi ve müziksel ifade ile ilgili uygulamalar
4. Hafta  Paralel dizi çalışmaları. Etüt çalışması
5. Hafta  Düzeye uygun bir Barok Dönem eseri üstünde çalışma
6. Hafta  Etüde ve Barok Dönem eser üzerine çalışmaya devam edilmesi Yeni bir etüt deşifre edilmesi
7. Hafta  Yeni bir etüt deşifre edilmesi
8. Hafta  Paralel dizi ve kadans çalışmalarına devam edilmesi ve düzeye uygun bir Klasik Dönem eseri üstünde çalışma
9. Hafta  Klasik Dönem eseri üstünde çalışmaya devam
10. Hafta  Düzeye uygun bir Türk Besteci eseri üstünde çalışma, önceki çalışmalara devam
11. Hafta  Düzeye uygun bir Romantik Dönem eseri üstünde çalışma, önceki çalışmalara devam
12. Hafta  Romantik Dönem eseri ve diğer eser-etütler üstünde çalışmaya devam
13. Hafta  Dönem boyunca kazanılan davranışların gözden geçirilmesi ve yarıyıl sonu sınav parçalarının çalışılması
14. Hafta  FİNAL SINAVI(dört eser ve bir etüt seslendirme)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
0.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili öğretim elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()