GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BAĞLAMA EĞİTİMİ- 1/MZÖ205
Dersin Adı: BAĞLAMA EĞİTİMİ- 1
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Geleneksel Halk Müziği repertuarını bilimsel olarak öğrenir.
Öğrenciler eğitim ve öğretimin anlamını, dersin kapsam ve içeriğini kavrar.
Öğrenciler Türk eğitim sisteminde geleneksel halk çalgısı bağlamanın önemini kavrayarak eğitim ve öğretimde kullanabilme becerisi geliştirir.
Öğrenciler bağlamayı müzik eğitiminde yöresel tavır, üslup özelliklerini uygulayarak kavrar.
Öğrenciler geleneksel halk müziğine katkı sağlamış yöresel sanatçıları öğrenerek müzik kültürüne etkilerini anlar.
Öğrenciler Türk eğitim sistemindeki gelişmeleri batı ile karşılaştırarak anlamaya çalışır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Bağlama öğrenme metot ve tekniklerini anlama ve uygulama
2. Hafta  Etüdler alıştırmalar ve teknikleri kavrama
3. Hafta  Çalış teknikleri ile ilgili usuller ve bunların uygulanması 2/4, 4/4 zamanlı usuller ile aksak usuller,
4. Hafta  Çeşitlik ritm ve tartım kalıpları ve etüdler
5. Hafta  Örnek türkü, Yandım çavuş, gemim geliyor baştan 9 zamanlı örnekler
6. Hafta  Kürdi Dizisi etüdler ve örnek türküler, Güle Yel Değdi, Name Gelin
7. Hafta  Kürdi dizisinde teorik çalışmalar
8. Hafta  Kürdi dizisinde türküler Al Fadimem, Oy Niye Yandım Niye
9. Hafta  Hicaz- Garip makamı ve örnek türküler etüdler, Oy Oy Emine, Taşa Çaldım Ayva ile Narımı
10. Hafta  Sürüler İçinde Sürmeli Koyun,Başında Acem Şalı, Çarşambayı Sel Aldı
11. Hafta  Saba, Derbeder makamı alıştırmalar, etüdler, türküler. Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen, Bir Dalda İki Kiraz, Niksarın Fidanları
12. Hafta  Alıştırma, Edütler türküler, Darıldın mı Gülüm Bana ve Hüseyni makamı örnek türküler
13. Hafta  Değerlendirme
14. Hafta  Final Sınavına hazırlık haftası
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
1
4
 Sunu hazırlama
4
1
4
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
24
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
0.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. İsmet Doğan , Doç. Dr. Mehmet Akpınar , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (idogan@gazi.edu.tr)