GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PİYANO EĞİTİMİ- 1/MZÖ103
Dersin Adı: PİYANO EĞİTİMİ- 1
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çalgı olarak piyanoyu tanıma-tanımlama
Beş parmak pozisyonunda, orta do yöntemine göre iki anahtarda piyano yazısını okuma ve çalma
Piyanoda staccato ve legato tekniğini uygulama
Piyanoda temel gürlük ve cümlelemeleri tanıma ve uygulama

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz-yüze, bire-bir, anlatım, soru-yanıt, gösterme, uygulama - alıştırma
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tanışma ve dersin içeriği, derste kullanılacak araç, gereç ve malzeme hakkında bilgilendirme. Öğrencinin önceki eğitimindeki edinimlerini saptama. Piyano çalmaya uygun bedensel duruş ve ellerin kullanımı. Parmak numaraları, orta do pozisyonu, klavyede yerleşimin ve çalgının tanınması
2. Hafta  Sol ve fa anahtarında üçlü aralıktaki si-do-re sesleri ve temel dörtlük, ikilik, birlik sesli ve sessiz sürelerle uygulamalar, Kolların serbestliği için gerekli teknik çalışmalar yapılması. Bedensel duruş ve ve ellerin kullanımı ile ilgili düzeltmeler / geliştirmeler.
3. Hafta  2. hafta konularına beşli aralıktaki la-mi sesleri eklenerek devam. Alıştırma, etüt ve yapıtların çalışılmasında izlenecek yöntemler.
4. Hafta  3. hafta konularına yedili aralıktaki sol-fa sesleri eklenerek devam
5. Hafta  4. hafta konularına dokuzlu aralıktaki fa-sol sesleri eklenerek devam İki elin bağımsızlığını kazandırıp geliştirecek çeşitli alıştırmalar.
6. Hafta  Aynı ses aralıkları ile sekizlik süreler eklenerek legato çalma tekniği kazandırma çalışmaları.
7. Hafta  Şarkı formunda küçük melodik parçalara başlama.
8. Hafta  ARA SINAV (en az bir eser ve bir etüt seslendirme)
9. Hafta  Aynı ses aralıkları ve süreler ile cümle ve uzatma bağı çalışmaları Müziksel ifade (piyano, forte), cümleleme ve uygulamalı çalışmalar.
10. Hafta  İki oktav içinde yeni pozisyon çalışmaları
11. Hafta  İki oktav içinde yeni pozisyon çalışmalarına devam
12. Hafta  Staccato çalma tekniği ve parmak geçişi çalışmaları
13. Hafta  Staccato çalma tekniği ve parmak geçişi çalışmalarına devam
14. Hafta  Dönem boyunca kazanılan davranışların gözden geçirilmesi ve yarıyıl sonu sınav parçalarının çalışılması
15. Hafta  FİNAL SINAVI (dört eser ve bir etüt seslendirme)
16. Hafta  FİNAL SINAVI bu haftaya da programlanabilir: (dört eser ve bir etüt seslendirme)
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
0
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
100
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
36
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Selmin TUFAN Prof. Dr. Aytekin ALBUZ Prof. Dr. Belir TECİMER Prof. Enver TUFAN Doç. Dr. Naciye HARDALAÇ Öğr. Gör. Dr. Birsen JELEN Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ERTEM Öğr. Gör. Dr. Itır ESKİOĞLU )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (yok)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (selmin@gazi.edu.tr aytekina@gazi.edu.tr belirtecimer@gmail.com etufan@gazi.edu.tr hardalac@gmail.com birsenca@gmail.com sehnaz@gazi.edu.tr itireskioglu1@gmail.com )