GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇOKSESLİ KORO VE YÖNETİMİ/ME402A
Dersin Adı: ÇOKSESLİ KORO VE YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. A.Meral Töreyin, Yrd. Doç. Dr. Günay Akgün, Dr. Asena Gözen Baltacıoğlu, Dr. Özge Çongur Yeşilkaya
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr.
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  asena@gazi.edu.tr.
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ses ve insanda ses sistemini öğrenebilme.Koro eğitimi kapsamında koro eğitiminin genel çerçevesini öğrenebilme.
Koro Eğitiminin kapsamı çerçevesinde koroların yapılanması hakkında bilgi edinebilme.
Korolarda ses eğitimi uygulamaları kapsamında, bedensel hazırlanma, gevşeme, esneklik kazanma ve doğru solunum yapma becerilerini edinebilme.
Sesi doğru üretme, yayma ve rezonansı geliştirme becerilerini uygulayabilme. Konuşma kapsamında doğru artikülasyon becerilerini öğrenebilme.
Müzikalite becerisini kazanabilme. Ses sağlığı,önemi ve korunması bilincini kavrayabilme.
Koro yöneticisinin, koro partisyonunu tanıma ve partisyonu koroya uygulama ile ilgili yöntemleri uygulama becerisini kazanabilme.
Koro yönetimi teknikleri çerçevesinde duruş, ses verme, giriş, ölçü vurma becerilerini kullanabilme.
Ölçü vuruş tekniklerini kavrayabilme. Koro partisyonundaki dinamikleri ve durguları uygulama becerisini kazanabilme.
Müzik tarihinde dönemler ve dönemlere özgü stiller hakkında temel bilgileri öğrenebilme.
Koro müziği repertuvarına yönelik konser programı oluşturma bilgilerini öğrenebilme. Konser organizasyonu yapabilme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze ve uygulamalı bir derstir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Ön koşulu vardır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Koro eğitimi dersi, armoni ve piyano dersleri.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Müziksel söyleme, bireysel söyleme, toplu söyleme hakkında temel bilgilerin verilmesi ve bu temel bilgilere yönelik uygulamaların yapılması.
2. Hafta  Koroların sınıflandırılması kapsamında, üyelerine, kuruluş amaçlarına, sayısal oluşumlarına ve yaş gruplarına göre olan dağılımların öğrenilmesi.
3. Hafta  Sesin tanımı, oluşumu, fiziksel özellikleri, solunum sistemi, titreşim sistemi, genişliği, gürlüğü ve atakları hakkında bilgiler verilmesi.
4. Hafta  Ses eğitimi, seslendirme ve yorumlama eğitimi, koro kültürü kazandırma eğitimive koro disiplini kazandırma eğitimi hakkında bilgiler verilmesi.
5. Hafta  Bedensel hazırlanma, zihinsel hazırlanma, doğru solunum yapma, sesi doğru üretme ve yayma uygulamalarının yapılması.
6. Hafta  Konuşma seslerinin fizyolojisi, doğru artikülasyonun yapılması, sesin alt, orta ve üst tonlarda gürlüğünün geliştirilmesi hakkında bilgiler verilmesi.
7. Hafta  Koro yöneticisinin eğitsel ve müziksel formasyonu hakkında temel bilgilerin verilmesi. Bu bilgilerin örneklerle açıklanması.
8. Hafta  Koro yöneticisinin, partisyon tanıma ve partisyonu uygulama çalışmaları ile ilgili öneriler verilmesi.
9. Hafta  Koro yöneticisinin, duruş, ses verme, hazırlık vuruşunu verme, jest ve mimiklerini kullanma becerilerine yönelik uygulamaların yapılması.
10. Hafta  Koro yöneticisinin, basit, birleşik ve aksak ölçülerde vuruş tekniklerini uygulaması. Dinamikleri ve durguları öğrenmesi.
11. Hafta  Koro yöneticisinin, rönesans, barok, klasik, romantik ve çağdaş döneme ait stil ve yorum özelliklerini öğrenmesi.
12. Hafta  Koro yöneticisinin, halk müziği, caz müziği, elektronik müzik ve pop müziğe ait stil ve yorum özelliklerini öğrenmesi.
13. Hafta  Koro yöneticisinin, repertuvar oluşturma, konser programı hazırlama, konser kitapcığı düzenleme bilgilerini öğrenmesi.
14. Hafta  Koro yöneticisinin, konser organizasyonlarında, konser afişleri ve posterler yoluyla duyuru yapma bilgilerini öğrenmesi.
15. Hafta  Koro yöneticisinin, ses kayıtları ve basın ilanları ile konser duyurularına yönelik becerileri kazanması.
16. Hafta  Koro yöneticisinin, yurt ve yurt dışı festivallere katılmasına ilişkin bilgileri ve önerileri öğrenmesi.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Koro Eğitimi ve Yönetimi(Prof.Suna Çevik),Ses eğitimi temel kavramlar ilkeler yöntemler(Prof.Dr.A.Meral Töreyin),Şan için temel bilgiler ve ses egzersizleri(Dr.Asena Gözen Baltacıoğlu).
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Uygulama, anlatım ve alıştırma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Uygulama.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
16
2
32
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
1
1
 Materyal tasarlama, uygulama
1
1
1
 Rapor hazırlama
1
1
1
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
39
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlikX
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.X
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinmeX
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.X
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilmeX
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilmeX
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilmeX
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.X
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanmaX
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanmaX