GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇOKSESLİ KORO-V/ME401A
Dersin Adı: ÇOKSESLİ KORO-V
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.A.Meral Töreyin,Yrd. Doç.Dr.Günay Akgün,Dr.Asena Gözen Baltacıoğlu,Dr.Özge Çongur Yeşilkaya.
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  asena,www.gazi.edu.tr.
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  www.asena@gazi.edu.tr.
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bireylerin gerçekleştirdikleri hedef davranışları ileri teknik düzeye ulaştırmaya yönelik alıştırmaları uygulayabilmesi.
Koro eserleri üzerinde, konserlere yönelik tekniği ve müzikaliteyi geliştirici ayrıntılı çalışmaları becerebilmesi.
Koro üyelerinin, seslendirilen eserlerde, üslup özellikleri yansıtan yorumlama çalışmalarını uygulayabilmesi.
Koro üyelerinin, koro kültürü ve disiplini konularında gerekli davranışları yapabilmesi.
Koro üyelerinin, solfej ve deşifre becerilerini geliştirebilmesi.
Koro üyelerinin, rönesans dönemi eserlerini yorumlayabilmesi.
Koro üyelerinin, klasik, romantik ve çağdaş dönem eserlerini yorumlayabilmesi.
Koro üyelerinin, konser disiplinine yönelik becerilerini ve davranışlarını geliştirebilmesi.
Koro üyelerinin, koro yönetimine ilişkin temel bilgileri öğrenebilmesi.
Koro üyelerinin, seçilen eserlerde armoni, stil ve yorumlama bilgilerini geliştirebilmesi.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze ve uygulamalı sınıf dersidir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Ön koşulu vardır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Müziksel İşitme, okuma ve yazma dersi, Armoni ve piyano dersleri.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İleri teknik düzey ve müzikalite gerektiren koro eserlerini seslendirmesi ve yorumlamasına ilişkin uygulamaların yapılması.
2. Hafta  İleri solfej ve deşifre gerektiren eserlerin seslendirilmesine ilişkin uygulamaların yapılması.
3. Hafta  İleri solunum tekniklerini, gevşeme ve zihinsel rahatlama becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamaların yapılması.
4. Hafta  Sesin gürlüğünü arttırma, rezonansı geliştirme ve sesi yaymaya yönelik becerilerin geliştirilmesi.
5. Hafta  Ulusal koro müziği, Türk koro müziği, Batı koro müziği ve çok kültürlü koro müziği bilgilerinin geliştirilmesi.
6. Hafta  Konuşma ve şarkı söylemede, solunumu farklı olan dinamiklerin geliştirilmesi.
7. Hafta  Alt, orta ve üst rejistirlerin daha ileri düzeyde geliştirilmesine ilişkin uygulamaların yapılması.
8. Hafta  Rönesans ve Barok dönemlerine ait, 4, 5 ya da 6 sesli eserlerin seslendirilmesi.
9. Hafta  Romantik ve Klasik dönemlere ait ileri düzey akapella ya da piyano eşlikli eserlerin seslendirilmesi.
10. Hafta  Çağdaş dönem eserlerinin stil ve yorum öelliklerini geliştirmeye yönelik örneklerin uygulanması.
11. Hafta  Caz ve popüler koro müziği eserlerinin seslendirilmesi.
12. Hafta  Koroda, duruş ve söyleyiş biçimlerini geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılması.
13. Hafta  Hareket, nüans ve ifadeyi kullanabilme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılması.
14. Hafta  Çoksesli Türk halk müziği ve çosesli geleneksel Türk müziği koro eserlerinin seslendirilmesi.
15. Hafta  Yurt içi ve yurt dışı konserlerin düzenlenmesi ve bu konuda tecrübe edinmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
16. Hafta  Radyo ve televizyon konserleri için girişimlerde bulunulması.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Rönesans, Barok, Klasik, Romantik, Çağdaş, Türk halk müziği, caz ve popüler müzik koro eserleri.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, gösterme, uygulama ve alıştırma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Uygulama.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
16
2
32
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
0
 Materyal tasarlama, uygulama
1
1
1
 Rapor hazırlama
1
1
1
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
38
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlikX
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.X
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinmeX
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.X
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilmeX
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilmeX
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilmeX
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.X
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanmaX
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanmaX