GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİREYSEL PİYANO-II/ME106A
Dersin Adı: BİREYSEL PİYANO-II
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Itır ESKİOĞLU, Prof. Nevhiz ERCAN, Prof. Gül ÇİMEN, Prof. Selmin TUFAN, Prof. Dr. Aytekin ALBUZ, Prof. Dr. Belir TECİMER, Prof. Enver TUFAN, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ERTEM, &
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/itireskioglu ,http://websitem.gazi.edu.tr/site/nevhiz , http://websitem.gazi.edu.tr/site/gulcimen , http://websitem.gazi.edu.tr/site/selmin , http://websitem.gazi.edu.tr/site/aytekina , http://websitem.gazi.edu.tr/site/bel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  itireskioglu1@gmail.com , nevhiz@gazi.edu.tr , cimengul@yahoo.com , selmin@gazi.edu.tr aytekina@gazi.edu.tr , belirtecimer@gmail.com , etufan@gazi.edu.tr , sehnaz@gazi.edu.tr , oyaakyildiz@gmail.com , birsenca@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrencinin disiplinli piyano çalışma alışkanlığı edindirmesi
Öğrencinin piyanoda deşifre becerilerini geliştirmesi
Öğrencinin beş parmak pozisyonu ve parmak geçişi alıştırmalarını doğru uygulayabilme becerisini geliştirmesi
Öğrenciye piyano etüt ve eserlerinin gerektirdiği tekniği geliştirici çalışmaları çalma becerisi kazandırması
Öğrenciye piyano etüt ve eserlerinin gerektirdiği müzikaliteyi geliştirici çalışmaları çalma becerisi kazandırması
Öğrenciye legato ve staccato çalma becerisi kazandırması
Öğrencide zıt yönde ve paralel dizi ve kadans çalma ve iki elini bağımsız kullanma becerisini geliştirmesi
Öğrenciye farklı stillerde çalma becerisi kazandırması
Öğrenciye müziksel analiz yapma becerisi kazandırması
Öğrenciye sınavlarda ve sahnede stres yönetimi sağlayarak program sunma becerisi kazandırması
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde ve bire bir yürütülmek üzere planlanmıştır.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Piyano çalabilmeye engel olabilecek bir bedensel engele sahip olmamak.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi, Armoni dersi, Form Bilgisi dersi, Müziksel Analiz Dersi ve Klasik Türk ve Batı Müziği Tarihi ile ilgili dersler, İnsan anatomisini tanıma-fiziksel gevşeme hareketlerini bilinçli uygulamaya yönelik dersler
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Öğrenci ile önceki dönemin hedeflerine ulaşma durumunun değerlendirme. Öğrenciyi bu dönem dersinin içeriği, hedefleri, derste kullanılacak araç, gere
2. Hafta  Staccato tekniğine giriş. Parmak alıştırmaları. Düzeye uygun bir etüt deşifresi.
3. Hafta  Küçük ölçekli parçaların müzikal analiz açısından incelenmesi ve müziksel ifade ile ilgili uygulamalar.
4. Hafta  Önceki haftaların içeriklerine zıt yönde do majör dizi be kadans çalışmalarının eklenmesi.
5. Hafta  Düzeye uygun bir Barok Dönem eseri üstünde çalışma (deşifre vb.)
6. Hafta  Etüde ve Barok Dönem eser üzerine çalışmaya devam edilmesi
7. Hafta  Yeni bir etüt deşifre edilmesi ve önceki çalışmaların gözden geçirilmesi
8. Hafta  Ara sınav (en az bir eser ve bir etüt seslendirme)
9. Hafta  Paralel dizi ve kadans çalışmalarına devam edilmesi ve düzeye uygun bir Klasik Dönem eseri üstünde çalışma (deşifre vb.)
10. Hafta  Klasik Dönem eseri üzerine çalışmaya devam edilmesi ve düzeye uygun bir Romantik Dönem eseri üstünde çalışma (deşifre vb.)
11. Hafta  Etüt ve parçaların pekiştirilmesi.
12. Hafta  Düzeye uygun bir Klasik Dönem eseri üstünde çalışma (deşifre vb.)
13. Hafta  Düzeye uygun bir Türk Besteci eseri üstünde çalışma (deşifre vb.)
14. Hafta  Klasik Dönem eseri ve Türk Besteci eseri üzerine çalışmaya devam edilmesi
15. Hafta  Final sınavı parçalarının kesinleştirilmesi ve çalışılması
16. Hafta  Final sınavı (dört eser ve bir etüt ile 4 oktav dizi ve kadans seslendirme)
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  C. Czerny: Op.599, J.S.Bach: Anna Magdalena’nın Kitabı; Sonatina albümleri; Türk bestecilerinin eğitsel albümleri; öğretim elemanının belirleyeceği diğer kaynaklar.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
1
12
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
0.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlikX
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.X
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinmeX
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.X
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilmeX
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilme
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilmeX
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.X
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanma
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanma