GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM/OÖÖ102
Dersin Adı: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu ders sonunda öğrenciler çocuk gelişimiyle ilgili klasik ve güncel kuramları ve bakış açılarını kavrarlar.
Gelişim araştırmalarının tarihsel sürecini kavrarlar.
Doğumdan ilk okul cağına kadarki gelişimle ilgili temel kavramları, ve gelişimsel aşamaları kavrarlar.
Gelişimin biyolojik ve kültürel temellerini kavrarlar.
Doğum öncesi gelişim, ve yeni doğanın gelişimsel özelliklerini kavrarlar.
Bebeklik ve ilk çocuklukta (0-3 yas) fiziksel, bilişsel, duygusal, ve sosyal gelişim özelliklerini kavrarlar.
Bebeklik ve ilk çocuklukta dil gelişimi ve sembolik düşüncenin gelişimini kavrarlar.
Gelişimi ailesel, sosyal-kültürel, ve tarihi süreçler bağlamında anlamanın önemini kavrarlar.
Erken yıllardaki şefkatli ve özenli yetişkin-çocuk ilişkilerinin gelişimdeki yapıcı rolünü kavrarlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Gelişimle ilgili temel kavramlar. Gelişim araştırmalarının tarihi.
2. Hafta  Klasik Gelişim Kuramları.
3. Hafta  Güncel Gelişim Kuramları.
4. Hafta  Gelişimin Biyolojik ve Kültürel Temelleri. Genetik-Çevre Tartışmaları
5. Hafta  Doğum Öncesi Gelişim.
6. Hafta  Yenidoğan.
7. Hafta  Fiziksel ve Motor Gelişim
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Bilişsel Gelişim
10. Hafta  Sosyal ve Duygusal Gelişim
11. Hafta  Dil Gelişimi
12. Hafta  Oyun, Sembolik Düşünce ve Dil Gelişimi
13. Hafta   İlk çocuklukta gelişimi desteklemek
14. Hafta  Gelişimin ailesel, sosyal ve kültürel bağlamı
15. Hafta  Değerlendirme
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
5
1
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
1
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ogretir)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ogretir@gazi.edu.tr , dilekogretir@gmail.com)