GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama/EBS120
Dersin Adı: Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemini bilir.
Bireyselleştirme için yapılması gerekenleri bilir.
Kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeleri bilir.
Kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örneklerini düzenleyebilir.
Bireyselleştirilmiş eğitim programının yasal ve eğitsel boyutlarını tanır ve değerlendirir.
Özel eğitimde değerlendirme sürecinin adımlarını/amaçlarını ve özelliklerini açıklayabilme.
BEP'in hazırlanmasında iş birliği ve ekip çalışmasının önemini açıklayabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze iletişim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin tanıtımı ve genel giriş
2. Hafta  Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi
3. Hafta  Bireyselleştirme için yapılması gerekenler
4. Hafta  Müfredata dayalı değerlendirme
5. Hafta  Kaba değerlendirme
6. Hafta  Ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Değerlendirmede uyulması gereken kurallar
9. Hafta  Uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme
10. Hafta  Kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler
11. Hafta  Öğretimi uyarlama
12. Hafta  Konu tekrarı sınav hazırlık
13. Hafta  Kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri
14. Hafta  Kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri
15. Hafta  Kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
105
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim Elemanı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))