GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Öğrenme Güçlüğü/EBS119
Dersin Adı: Öğrenme Güçlüğü
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenme güçlüğü ve özel yeteneğin tanımı, sınıflaması, yaygınlık ve nedenlerini açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yetenekli tanısı olan bireylerin özelliklerini açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yeteneğe ilişkin tarama, tanılama ve değerlendirme süreçlerini açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yeteneğe ilişkin eğitim ve öğretim süreçlerini açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek tanısı bulunan bireyler için etkili uygulamaları açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek tanısı bulunan çocuğa sahip ailelere yönelik yapılacak çalışmaları açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek tanısı bulunan bireylere yönelik tutumlar ve tutum değiştirme yaklaşımlarını açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek alanına ilişkin ülkemizdeki yasal düzenlemeler ve haklar hakkında bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Öğrenme güçlüğü ve özel yeteneğin tanımı, sınıflaması, yaygınlık ve nedenleri
2. Hafta  Öğrenme güçlüğü tanısı olan bireylerin özellikleri
3. Hafta  Öğrenme güçlüğüne ilişkin tarama, tanılama ve değerlendirme süreçlerini
4. Hafta  Öğrenme güçlüğüne ilişkin eğitim ve öğretim süreçleri
5. Hafta  Öğrenme güçlüğü tanısı bulunan bireyler için etkili uygulamalar
6. Hafta  Özel yeteneğin tanımı, sınıflaması, yaygınlık ve nedenleri
7. Hafta  Özel yetenek tanısı olan bireylerin özellikleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Özel yeteneğe ilişkin tarama, tanılama ve değerlendirme süreçleri
10. Hafta  Özel yeteneğe ilişkin eğitim ve öğretim süreçleri
11. Hafta  Özel yetenek tanısı bulunan bireyler için etkili uygulamalar
12. Hafta  Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek tanısı bulunan çocuğa sahip ailelere yönelik yapılacak çalışmalar
13. Hafta  Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek tanısı bulunan bireylere yönelik tutumlar ve tutum değiştirme yaklaşımları
14. Hafta  Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek alanına ilişkin ülkemizdeki yasal düzenlemeler ve haklar
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  Genel sınav
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
4
52
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
2
6
12
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
101
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim elemanı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))