GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Okul Dışı Öğrenme Ortamları/EBS118
Dersin Adı: Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim /öğretimde önemini açıklar.
Okul dışı öğrenme ortamları ile formal eğitim arasındaki farklılıkları açıklar.
Okul dışı öğrenme ortamlarının nasıl kullanılacağını kavrar.
Etkili okul dışı öğretme ve öğrenme süreçlerini oluşturmak için uygun eğitim materyalleri geliştirir.
Okul dışı ortamların, öğrenme/öğretme amacıyla kullanılması için plan oluştur, uygulama sürecini yönetebilir ve avantaj ve dez avantajlarını öngörür.
Farklı ülkelerin okul dışı öğrenme ortamını karşılaştırır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ders tanıtım
2. Hafta  Formal ve informal öğrenme ortamlarının tanıtımı.
3. Hafta  Okul dışı öğrenme ortamlarının eğitiminde kullanımı
4. Hafta  Bilim ve tabiat tarihi müzelerinin Eğitimindeki Önemi ve kullanımı
5. Hafta  Bilim Merkezi, hayvanat bahçesi, kütüphane, botanik bahçesi gibi okul dışı ortamların eğitimindeki önemi ve kullanımı
6. Hafta  Okul dışı ortamların, öğrenme ve öğretme amacıyla kullanılması için plan oluşturulması.
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Okul dışı ortamların, öğrenme ve öğretme amacıyla kullanılması için aktivitelerin, yöntemler planlanması.
9. Hafta  Okul dışı ortamların avantaj ve dez avantajlarının tartışılması.
10. Hafta  Okul dışı öğretme ve öğrenme süreçlerini oluşturmak için uygun eğitim materyalleri geliştirilmesi.
11. Hafta  Okul dışı ortamların öğrenme amaçlı ve uygulama sürecinin yönetimine ,ilişkin değerlendirilmesi.
12. Hafta  Etkili okul dışı öğretme ve öğrenme süreçlerini oluşturmak için uygun eğitim materyalleri geliştirilmesi.
13. Hafta  Okul dışı öğrenme kurallarına uyarak alan gezisi, sergi vb. düzenler.
14. Hafta  Farklı ülkelerin okul dışı öğrenme ortamlarının karşılaştırılması ve kullanım örnekleri.
15. Hafta  Farklı ülkelerin okul dışı öğrenme ortamlarının karşılaştırılması ve kullanım örnekleri.
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
108
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim Elemanı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))