GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Kapsayıcı Eğitim/EBS113
Dersin Adı: Kapsayıcı Eğitim
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kapsayıcı eğitim temel kavramları, tarihçesi ve yöntemlerini açıklayabilme
Engelli bireylerin eğitim ihtiyaçlarını giderebilme
Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin durumu ve ihtiyaçlarını eğitim kurumlarında belirleyebilme
Çocukluk döneminde özel eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilme;
Özel eğitime gereksinimi olan çocukların bilişsel, davranışsal ve duygusal gelişimleri hakkında bilgi sahibi olma

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Özel eğitime gereksinimi olan çocukların bilişsel, davranışsal ve duygusal gelişimleri hakkında bilgi sahibi olma
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ders tanıtımı
2. Hafta  Kapsayıcı eğitim uygulamalarını etkileyen yasal ve idari düzenlemeler
3. Hafta  Erken çocukluk döneminde kapsayıcı eğitimi etkileyen yasal ve idari düzenlemeler
4. Hafta  İlk yıllarda farklı gelişen ve özel eğitim ihtiyacı olan bireyler
5. Hafta  Oyun ve kapsayıcı eğitim
6. Hafta  Farklı ihtiyaçları gidermede kapsayıcı eğitim
7. Hafta  Kapsayıcı eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşlar
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Güç davranışlarla çalışma
10. Hafta  Okul temelli müdahaleler
11. Hafta  Okul temelli müdahaleler
12. Hafta  Değerler, hak ve sorumluluklar
13. Hafta  Dil ve öğrenci çeşitliliği
14. Hafta  Mülteci ya da dezavantajlı topluluklar için kapsayıcı eğitim
15. Hafta  Mülteci ya da dezavantajlı topluluklar için kapsayıcı eğitim
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
105
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim Elemanı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))