GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu/EBS103
Dersin Adı: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
DEHB tarihçesi ve açıklayan kuramlar, nedenleri ve sınıflandırılması
DEHB olan çocukların tanıları, özellikleri ve yetersizliklerini bilir.
DEHB olan çocuklar için geliştirilen eğitsel yaklaşımları (müdahaleye tepki yaklaşımı)bilir ve açıklar.
DEHB olan çocuklar için geliştirilen davranışsal yaklaşımları bilir ve açıklar
DEHB olan çocuklar ve okul öncesinde kaynaştırma
DEHB olan çocukların ailelerinin özelliklerini bilir ve onlara nasıl destek olabileceğini açıklar
DEHB olan çocukların akran ilişkilerini geliştirecek önlemleri bilir ve uygular
DEHB çocuklarla çalışan diğer uzmanlarla nasıl işbirliği yapacağını bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze iletişim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  DEHB tarihçesi ve DEHB açıklayan kuramlar
2. Hafta  DEHB nedenleri, sıklığı ve sınıflandırılması
3. Hafta  DEHB olan çocukların tanı ölçütleri ve özellikleri
4. Hafta  DEHB çocukların akademik yetersizlikleri ve üst düzey bilişsel işlevleri
5. Hafta  DEHB çocukların diğer yetersizlikleri
6. Hafta  DEHB çocukların değerlendirilmesi
7. Hafta  Örnek olayların tartışılması
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  DEHB olan çocuklar için geliştirilen eğitsel yaklaşımlar (müdahaleye tepki yaklaşımı ve çok aşamalı destek)
10. Hafta  Hafta DEHB olan çocuklar için davranışsal yaklaşımlar (olumlu pekiştirme, olumsuz davranışların azaltılması, bilişsel davranışsal müdahaleler)
11. Hafta  DEHB olan çocuklar ve kaynaştırma
12. Hafta  DEHB olan çocukların ailelerinin özellikleri ve ailelerle işbirliği
13. Hafta  DEHB olan çocukların akran ilişkilerini geliştirme
14. Hafta  DEHB çocuklarla çalışan öğretmen-uzman işbirliği
15. Hafta  Örnek eğitim programları
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
105
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim Elemanı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))