GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Açık ve Uzaktan Öğrenme/EBS101
Dersin Adı: Açık ve Uzaktan Öğrenme
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenme, Öğretme, Eğitim, Eğitim teknolojisi, Uzaktan eğitim-öğretim-öğrenme, Açık öğrenme-öğretim kavramları tanımlar.
Açık ve uzaktan öğrenme kuramları ve felsefesini açıklar.
Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin ve açık öğrenmenin tarihsel gelişimini açıklar.
Açık ve uzaktan öğrenmede öğrenci ve öğretmen rollerini açıklar.
Açık ve uzaktan öğrenmede kullanılan teknolojileri bilir.
Açık ve uzaktan öğrenmenin yönetimi, açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri arasında ilişki kurabilir.
Açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimleri yorumlar.
Kitlesel açık çevrimiçi derslerin, bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları ve tasarımlarının özelliklerini açıklar.
Açık ve uzaktan öğrenme ile ilgili sorunları kavrar ve çözüm önerileri getirir.
Açık ve uzaktan öğrenmede bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetlerini tanımlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Derse Giriş, Dersin Tanımı, Hedefleri
2. Hafta  Temel Terimler - Öğrenme, Öğretme, Eğitim, Eğitim teknolojisi, Uzaktan eğitim/öğretim/öğrenme, Açık öğrenme/öğretim
3. Hafta  Açık ve uzaktan öğrenme kuramları ve felsefesi
4. Hafta  Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin ve açık öğrenmenin tarihsel gelişimi
5. Hafta  Açık ve uzaktan öğrenmede öğrenci ve öğretmen rolleri;
6. Hafta  Açık ve uzaktan öğrenmede kullanılan teknolojiler
7. Hafta  Açık ve uzaktan öğrenmenin yönetimi, açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri
8. Hafta  Vize
9. Hafta  Açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler, Kitlesel açık çevrimiçi dersler
10. Hafta  Bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları ve tasarımları
11. Hafta  Açık ve uzaktan öğrenme ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
12. Hafta  Açık ve uzaktan öğrenmede bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri
13. Hafta  Farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi, uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.
14. Hafta  Farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi, uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.
15. Hafta  Farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi, uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
4
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
2
3
6
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
2
3
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
3
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
101
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim Elemanı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))