GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. Seçmeli - 6 (Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi)/OÖÖ408
Dersin Adı: A. Seçmeli - 6 (Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
sınıf içi değerlendirme ve öğrenme arasındaki ilişkiyi açıklar
çeşitli formatif değerlendirme uygulamalarını sahip olması gereken özellikler açısından analiz edebilir.
farklı yaş ve dil seviyesindeki çocuklar için çeşitli formatif değerlendirme araçları geliştirebilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi dersine giriş ve formatif değerlendirme ve öğrenme arasındaki ilişki
2. Hafta  Sınıf içi ölçme değerlendirme, formal ve informal formatif değerlendirme
3. Hafta  Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde öğretmenin rolü
4. Hafta  Farklı eğitim yaklaşımlarına göre ölçme değerlendirme
5. Hafta  Geleneksel yaklaşımlara dayalı ölçme araçları (yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler)
6. Hafta  Geleneksel yaklaşımlara dayalı ölçme araçları (çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar)
7. Hafta  Çocukları çok yönlü tanımaya yönelik araçlar (gözlem)
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Çocukları çok yönlü tanımaya yönelik araçlar (görüşme, performans değerlendirme)
10. Hafta  Çocukları çok yönlü tanımaya yönelik araçlar (öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme)
11. Hafta  Tutum Ölçekleri
12. Hafta  Sınıf içi öğrenmelerin ve çocukların gelişiminin değerlendirilmesinde dikkat edilecek noktalar
13. Hafta  Örnek ölçme değerlendirme uygulamaları
14. Hafta  Örnek ölçme değerlendirme uygulamaları
15. Hafta  Genel değerlendirme ve tartışma
16. Hafta  Genel değerlendirme ve tartışma
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
2
26
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
3
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
104
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ümit Deniz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()