GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. Seçmeli -2 (Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi)/OÖÖ212
Dersin Adı: A. Seçmeli -2 (Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Duyuların gelişimini kavrar.
Duyusal sistemlerin işlevini bilir.
Okul öncesinde duyu eğitiminin yeri ve önemini açıklar.
Okul öncesi çocuklar için duyu materyallerinin özelliklerini sıralar.
Okul öncesi çocuklar için duyusal etkinlik planlama, uygulama ve değerlendirmede dikkat edilecek noktalara örnekler verir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Duyu kavramı duyuların gelişimi, algı gelişimi
2. Hafta  Duyusal sistemlerin işlevi, duyu gelişimini etkileyen faktörler
3. Hafta  Okul öncesi dönemde duyusal farkındalık, duyu eğitiminin önemi
4. Hafta  Duyusal farkındalığı destekleyici eğitim ortamlarının özellikleri (Ev ve okul ortamları)
5. Hafta  Duyu materyallerinin özellikleri
6. Hafta  Duyu materyalleri planlama ve hazırlama
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Okul öncesi program yaklaşımlarında duyu eğitimi (Montessori, Reggio, High Scope, Waldorf, Proje yaklaşımı)
9. Hafta  Duyu eğitiminde öğretmenin rolü
10. Hafta  MEB (2013) Okul Öncesi programında duyuları destekleyen amaç ve kazanımların incelenmesi
11. Hafta  Duyu odaklı etkinlik planlama
12. Hafta  Duyu odaklı etkinlik planlama, uygulama ve değerlendirme
13. Hafta  Duyu odaklı etkinlik planlama, uygulama ve değerlendirme
14. Hafta  Duyu odaklı etkinlik planlama, uygulama ve değerlendirme
15. Hafta  Genel tartışma ve erken çocuklukta duyu eğitimine ilişkin öneriler
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
4
2
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
92
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.İlkay ULUTAŞ , Dr.Öğretim Üyesi Serap DEMİRİZ )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (uilkay@gazi.edu.tr , demiriz@gazi.edu.tr)