GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. Seçmeli -2 ( Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri)/OÖÖ210
Dersin Adı: A. Seçmeli -2 ( Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yaratıcılığı ve yaratıcılık teorilerini açıklar.
Yaratıcılığın önemini açıklar.
Yaratıcı kişi özelliklerini açıklar.
Yaratıcılığı etkileyen faktörleri açıklar.
Çocuklarda yaratıcılığın gelişimini açıklar.
Yaratıcı düşünme yaklaşımları ve tekniklerini açıklar.
Okulöncesi dönem çocukların gelişimlerine uygun yaratıcılığı geliştirici etkinlikler planlayıp uygular.
Çocuklarda yaratıcılığı değerlendirir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Yaratıcılığın tanımı ve yaratıcılığın boyutları
2. Hafta  Yaratıcılıkla ilgili teoriler, yaratıcılığın önemi
3. Hafta  Yaratıcı bireylerin özellikleri
4. Hafta  Çocukta yaratıcılığın gelişimi
5. Hafta  Yaratıcılığı etkileyen etmenler (aile, öğretmen, okul, kültür, vb.)
6. Hafta  Yaratıcı düşünme yaklaşımları ve teknikleri
7. Hafta  Yaratıcı düşünme yaklaşımları ve teknikleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Okul öncesi eğitim programlarında yaratıcılık; Montessori, Reggio, High/scope, Waldorf, Bank Street, MEB (2013) okul öncesi eğitim programı
10. Hafta  Yaratıcı sanat etkinlikleri planlama ve uygulama
11. Hafta  Dramatik etkinlikleri planlama ve uygulama
12. Hafta  Yaratıcı bilim ve matematik etkinlikleri planlama ve uygulama
13. Hafta  Yaratıcı oyun ve müzik etkinlikleri planlama ve uygulama
14. Hafta  Çocuklarda yaratıcılığın değerlendirilmesi
15. Hafta  Genel tartışma ve erken çocuklukta yaratıcılık üzerine öneriler
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
4
1
4
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
4
1
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
12
1
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
12
1
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr.Öğretim Üyesi Serap DEMİRİZ , Prof.Dr.İlkay ULUTAŞ )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (demiriz@gazi.edu.tr , uilkay@gazi.edu.tr)