GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. Seçmeli -1 ( Çocuk ve Medya)/OÖÖ207
Dersin Adı: A. Seçmeli -1 ( Çocuk ve Medya)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Medyanın olumlu ve olmuşuz yanlarını değerlendirebilir.
Medya çeşitleri ve kullanım amaçlarını bilir.
Medyanın çocuklar üzerindeki etkilerini bilir
Çocuk haklarında medya iğle ilgili yasaları bilir
Çocuklara yönelik hazırlanan eğitim programını değerlendirebilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin işleniş yönteminin tartışılması, uygulama ilkeleri, değerlendirme, yapılacak etkinlikler. medya ve çocuk ile ilgili genel özellikler.
2. Hafta  Medyanın tarihsel gelişimi ve kullanım amaçları
3. Hafta  Medyanın olumlu ve olumsuz özellikleri,
4. Hafta  Medya çeşitleri ve kullanım amaçları
5. Hafta  Medya çeşitleri ve kullanım amaçları
6. Hafta  Eğitim ve medya
7. Hafta  Yasalarda medya
8. Hafta  Aile ve medya
9. Hafta   Vize sınavı
10. Hafta  Çocuklara yönelik hazırlanan programlarda olması gereken özellikler
11. Hafta  Çocuk programları inceleme ve değerlendirme
12. Hafta  Çocuk programları inceleme ve değerlendirme
13. Hafta  Çocuk programları inceleme ve değerlendirme
14. Hafta  Çocuk programları inceleme ve değerlendirme
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
1
6
 Sunu hazırlama
5
1
5
 Sunum
5
1
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Güven)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/gulhang)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gulhang@gazi.edu.tr)