GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Kültür ve Dil/GKS110
Dersin Adı: Kültür ve Dil
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kültür ve dil kavramlarını bilir.
Kültürün unsurlarını kavrar.
Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi analiz eder.
Dilin kültür taşıyıcısı olduğunu kavrar.
Türkçe öğretiminde kültür aktarımının yerini fark eder.
Sözlü ve yazılı Türk kültürü ürünleriyle kültür aktarımını nasıl olacağını bilir.
Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi milli ve evrensel düzeyde değerlendirir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  1. Hafta Ders hakkında genel bilgilendirme
2. Hafta  2. Hafta Kültür kavramı ve kültürün kaynakları; dil kavramı ve dilin özellikleri
3. Hafta  3. Hafta Kültür unsurları
4. Hafta  4. Hafta Kültür ve kimlik ilişkisi
5. Hafta  5. Hafta Kültür aktarımının gerekleri, dayanakları
6. Hafta  6. Hafta Kültür ve dil ilişkisi
7. Hafta  7. Hafta Kültür ve dil ilişkisi
8. Hafta  8. Hafta Vize sınavı
9. Hafta  9. Hafta Karşılaştırmalı dil-kültür ilişkisi
10. Hafta  10. Hafta Karşılaştırmalı dil-kültür ilişkisi
11. Hafta  11. Hafta Kültür aktarımında metinlerden yararlanma
12. Hafta  12. Hafta Sözlü kültür ürünleri ile kültür aktarımı
13. Hafta  13. Hafta Türkçe öğretimi ve kültür aktarımı
14. Hafta  14. Hafta Türkçe öğretimi ve kültür aktarımı
15. Hafta  15. Hafta Türkçe öğretimi ve kültür aktarımı
16. Hafta  16. Hafta Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
2
26
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ümit DENİZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (umitdeniz@gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (umitdeniz@gazi.edu.tr)