GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Beslenme ve Sağlık/GKS102
Dersin Adı: Beslenme ve Sağlık
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Beslenmenin tanımını yapar.
Sağlığın tanımını yapar.
Besin ögelerini ayırt eder, örnek verir, sağlık açısından önemini açıklar, beslenmeyle olan ilişkini tanımlar.
Besin gruplarının beslenmedeki önemini anlar, örnek verir.
Anne karnından itibaren yaşamın sonuna kadar beslenmeye ilişkin temel kazanımlar sağlar, fiziksel ve gelişimsel değerlendirme yapar ve sağlıkla ilişki
Beslenme ile ilgili oluşabilecek sağlık sorunlarını açıklar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Beslenme ve sağlıkla ilgili kavramlar
2. Hafta  Besin ögeleri: Proteinler, karbonhidratlar, yağlar
3. Hafta  Besin ögeleri: Vitaminler, mineraller ve su
4. Hafta  Besin grupları: Et, yumurta, kurubaklagiller, yağlı tohumlar, süt ve türevleri, tahıllar
5. Hafta  Besin grupları: Sebzeler ve meyveler
6. Hafta  Besinlerin hazırlanması ve saklanması
7. Hafta  Fiziksel ve gelişimsel değerlendirme, beden kitle endeksi
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Gebelerin ve emziren annelerin beslenmesi
10. Hafta  Okul öncesi ve okul çağı çocukların beslenmesi
11. Hafta  Ergenlikte ve yetişkinlikte beslenme
12. Hafta  Beslenme ile ilgili sağlık sorunları
13. Hafta  Beslenme ile ilgili metabolik sorunlar
14. Hafta  Beslenme ile ilgili olabilecek zararlı alışkanlıklar
15. Hafta  Beslenme ile alınabilecek toksik maddeler
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
1
1
1
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
5
1
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
12
1
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
12
1
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
86
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Ümit DENİZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/umitdeniz-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sea_edu2003@yahoo.com)