GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. Seçmeli -1 (Türk Kültüründe Aile ve Çocuk)/OÖÖ211
Dersin Adı: A. Seçmeli -1 (Türk Kültüründe Aile ve Çocuk)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Aile sosyolojisi ve Türk kültüründe aileye ilişkin temel kavramları bilir.
Türk ailesinin kültürel temelleri hakkında yorum yapar.
Eski Türklerdeki aile yapısını, ailede ve toplumda kadın ve çocuğun yerini bilir.
Eski Türklerdeki destan, masal, mitolojik hikaye gibi sözlü metinlerdeki kadın ve çocuk imgelerini okuyabilir, bu metinlerden hareketle eski Türklerde
İslamiyet Dönemindeki Türk aile yapısını bilir.
Divan-ı Lügat’it Türk, Divan-ı Hikmet, Kutadgu Bilig ya da Dede Korkut hikayeleri gibi edebi metinlerden hareketle Türk aile yapısı ve kültürü hakkınd
Ahilik Teşkilatı ya da Darüşşafaka gibi kurumların varlık sebebini, fonksiyonunu ve Türk aile yapısına etkilerini açıklar.
Osmanlı Dönemi’ndeki Türk aile yapısını ve bu yapının Fransız mürebbiler gibi dış etkiler ile ne tür bir değişime uğradığı hakkında yorum yapar.
Konak kültürünü anlatır.
Cumhuriyet Dönemi Türk aile yapısını anlatır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Aile sosyolojisi kavramına giriş
2. Hafta  Türk aile sosyolojisine giriş
3. Hafta  Eski Türklerde aile ve çocuk
4. Hafta  Metin okumaları (Türk mitolojisinde öyküler, Umay)
5. Hafta  İslamiyet Dönemi aile ve çocuk
6. Hafta  Metin okumaları (Dede Korkut kitabından aile motifleri)
7. Hafta  Divan-ı Lügat’it Türk’te çocuk oyunları
8. Hafta  arasınav
9. Hafta  Selçuklu Döneminde aile ve çocuk
10. Hafta  Metin okumaları (Ahilik Teşkilatı ve Bacıyan-ı Rum)
11. Hafta  Osmanlı Döneminde aile ve çocuk
12. Hafta  Metin okumaları (Yetim yurdu, darüleytam)
13. Hafta  Cumhuriyet Döneminde aile ve çocuk
14. Hafta  Metin okuma (23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı)
15. Hafta  Genel değerlendirme ve raporlar üzerine tartışma
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
1
1
1
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
1
1
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
1
1
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
2
1
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
62
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Arş. Gör. Dr. Rabia Dirican)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (rabiadirican@gazi.edu.tr)