GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-III (ÇOCUĞUN SOSYAL DÜNYASI)/OÖE320A
Dersin Adı: SEÇMELİ-III (ÇOCUĞUN SOSYAL DÜNYASI)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Aysel Tüfekci Akcan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/atufekci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  atufekci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Erken çocukluk döneminde sosyal gelişim, sosyal ilişkilerin önemi, çocuk ile ebeveyn, akran, öğretmen ve kardeş ilişkileri gibi konulara ilişkin kavra
Sosyal ilişkilerinde güçlük çeken çocuklara nasıl destek olunacağı konusunda bilgi edinir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, ders içeriği
2. Hafta  Kuram ve kavramlar
3. Hafta  Erken çocuklukta sosyal gelişim
4. Hafta  Erken çocuklukta sosyal ilişkilerin kurulması süreci ve özellikleri
5. Hafta  Çocuk-aile ilişkileri
6. Hafta  Çocuk akran ilişkileri
7. Hafta  Ara Sınav Haftası
8. Hafta  Akran İlişkilerinin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi
9. Hafta  Film incelemesi
10. Hafta  Grup sunumları
11. Hafta  Grup sunumları
12. Hafta  Grup sunumları
13. Hafta  Grup sunumları
14. Hafta  Grup sunumları
15. Hafta  Dersin tamamlanması ve değerlendirme
16. Hafta  Final Haftası
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Köklügiller, A. (2011). Türk yazarlarından çocukluk anıları. İstanbul: Can Sanat Yayınları. Altınkaynak, H. (2009). Ünlüler de çocuktu. İstanbul: Can Sanat Yayınları. Altınkaynak, H. (2011). Ünlüler de çocuktu: 1. İstanbul: Can Sanat Yayınları. Altınkaynak, H. (2010). Ünlüler de çocuktu: 2. İstanbul: Can Sanat Yayınları. Kernan, M. & Singer, E. (Çeviri Editörleri: Tüfekci, A. & Deniz, Ü.) (2013). Erken çocukluk eğitim ve bakımında akran ilişkileri. Ankara: Nobel Yayıncılık. Onur, B. (2009). Türk modernleşmesinde çocuk. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Diyalog
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
1
6
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
94
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X