GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-II (FARKLI ÜLKELERDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM)/OÖE318A
Dersin Adı: SEÇMELİ-II (FARKLI ÜLKELERDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Z. Fulya Temel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://w3.gazi.edu.tr/web/ftemel/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ftemel@gazi.edu.tr, temel.fulya@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Okul öncesi eğitim sistemlerini açıklar.
Farklı ülkelerde eğitim politikalarını, yönetim ve organizasyonu ve eğitim sistemlerini araştırır.
Farklı ülkelerde okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımının, kapsayıcı eğitimin ve dezavantajlı grupların okul öncesi eğitime erişiminin önemini
Farklı ülkelerdeki okul öncesi eğitim ortamları, programları ve değerlendirme modellerini ülkemize uyarlar.
Farklı ülkelerdeki öğretmen yetiştirme ve okul öncesi eğitim modellerine örnekler verir.
Farklı ülkelerdeki okul öncesi eğitim sistemlerini ve finansal kaynakları karşılaştırır. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Farklı ülkelerde eğitim sistemleri
2. Hafta  Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinde yönetim ve organizasyon
3. Hafta  Farklı ülkelerde eğitim politikaları
4. Hafta  Farklı ülkelerde okul öncesi eğitimin finansal kaynakları
5. Hafta  Farklı ülkelerde okul öncesi eğitimde Yaygınlık Durumu Kurum Türleri, dezavantajlı grupların eğitime erişimi
6. Hafta  Farklı ülkelerde uygulanan okulöncesi eğitim modelleri
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Farklı ülkelerde eğitim ortamları
9. Hafta  Farklı ülkelerde eğitim ortamları
10. Hafta  Farklı ülkelerde eğitim programları
11. Hafta  Farklı ülkelerde eğitim programları
12. Hafta  Farklı ülkelerde değerlendirme modelleri
13. Hafta  Farklı ülkelerde aile katılımı
14. Hafta  Farklı ülkelerde kapsayıcı eğitim
15. Hafta  Farklı ülkelerde öğretmen yetiştirme
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Temel, Z.F., Fazlıoğlu, Y., Seçer, Z., Koçer, H., Arıkan, A., Öztürk, Y., Kartal, H., Kıldan, A.O., Şahin, S., Yaşar, M., Şahin, F., Yılmaz, A., Kurtulmuş, Z., Toran, M. (2012). Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar (Ed. Z. Fulya Temel) Vize Basın Yayın. Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Tartışma,Sunum,Soru-Cevap,Rapor Hazırlama-Sunma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
0
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
3
1
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
1
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
90
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X