GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-II (ERKEN ÇOCUKLUK EĞİİMİNDE ÖĞRETMEN)/OÖE316A
Dersin Adı: SEÇMELİ-II (ERKEN ÇOCUKLUK EĞİİMİNDE ÖĞRETMEN)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Aysel Tüfekci Akcan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/atufekci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  atufekci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Erken çocukluk öğretmeni yetiştirme uygulamaları, farklı erken çocukluk eğitim yaklaşımlarında öğretmenin rolü konularında kavrayış geliştirir.
Öğretmen nitelikleri, öğretmenlik etiği, öğretmen-öğrenci ilişkileri, öğretmen uygulamalarını etkileyen faktörler konusunda kavrayış geliştirir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, ders içeriği
2. Hafta  EÇE'de Temel Figürler, Türkiye'de EÇE Tarihsel Gelişimi ve EÇE Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi
3. Hafta  Dünyada EÇE Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi
4. Hafta  Farklı EÇE Yaklaşımlarında Öğretmenin Rolü
5. Hafta  Farklı EÇE Yaklaşımlarında Öğretmenin Rolü
6. Hafta  Farklı EÇE Yaklaşımlarında Öğretmenin Rolü
7. Hafta   Film incelemesi
8. Hafta  Ara Sınav Haftası
9. Hafta  Öğretmen nitelikleri ve yeterlikleri
10. Hafta  Öğretmen nitelikleri ve yeterlikleri
11. Hafta  Öğretmen nitelikleri ve yeterlikleri
12. Hafta  Öğretmenlik uygulamalarını etkileyen faktörler
13. Hafta  Öğretmenlik uygulamalarını etkileyen faktörler
14. Hafta  Öğretmenlik uygulamalarını etkileyen faktörler
15. Hafta  Dersin tamamlanması ve değerlendirme
16. Hafta  Final Haftası
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Çeşitli kitap ve makaleler
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Diyalog
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
1
6
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
94
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X