GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-I (ÇOCUKLA İLETİŞİM)/OÖE220A
Dersin Adı: SEÇMELİ-I (ÇOCUKLA İLETİŞİM)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  tsahin@gazi.edu.tr, ftezel68@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İletişimle ilgili kavramları açıklar
Aile içi iletişimi ve önemini açıklar
Çocukla iletişimi açıklar
Çocukla iletişimi etkileyen faktörleri açıklar
Çocukla olumlu iletişim kurma yollarını sıralar
Çocukla olumlu ve olumsuz iletişimin çocuk üzerindeki etkilerini karşılaştırır. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İletişimin önemi
2. Hafta  İletişim ve iletişimle ilgili kavramlar
3. Hafta  İletişim ve iletişimle ilgili kavramlar
4. Hafta  İletişimi etkileyen faktörler
5. Hafta  İletişimi etkileyen faktörler
6. Hafta  Ailede iletişim
7. Hafta  Vize sınavı
8. Hafta  Ailede iletişim
9. Hafta  Çocukla iletişim
10. Hafta  Çocukla iletişim
11. Hafta  Çocukla iletişimin önemi
12. Hafta  Çocuğu dinleme
13. Hafta  Çocuğu dinleme-çocukla konuşma
14. Hafta  Çocukla konuşma
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Özgüven, İ.E. Ailede İletişim ve Yaşam. PDREM Yayınları Cüceloğlu, D. İnsan ve Davranışı. Remzi Kitapevi Gordon, T. Etkili Ebeveyn Olma Eğitimi. Ozal Basımevi Dökmen, Ü. İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayıncılık
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Rol Oynama, Uygulama – Alıştırma, Grup Tartışması
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
14
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
14
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
108
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X