GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-I (ÇOCUK VE YARATICILIK)/OÖE216A
Dersin Adı: SEÇMELİ-I (ÇOCUK VE YARATICILIK)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. İlkay ULUTAŞ, , Yrd.Doç.Dr. Serap DEMİRİZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  uilkay@gazi.edu.tr, demiriz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  uilkay@gazi.edu.tr, demiriz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yaratıcılığı ve yaratıcılık teorilerini açıklar
Yaratıcılığın önemini açıklar.
Yaratıcı kişi özelliklerini açıklar.
Yaratıcılığı etkileyen faktörleri açıklar.
Çocuklarda yaratıcılığın gelişimini açıklar.
Yaratıcı düşünme yaklaşımları ve tekniklerini açıklar.
Okulöncesi dönem çocukların gelişimlerine uygun yaratıcılığı geliştirici etkinlikler planlayıp uygular.
Çocuklarda yaratıcılığı değerlendirir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yaratıcılığın tanımı ve yaratıcılığın boyutları
2. Hafta  Yaratıcılıkla ilgili teoriler, yaratıcılığın önemi
3. Hafta  Yaratıcı kişi özellikleri
4. Hafta  Çocukta yaratıcılığın gelişimi
5. Hafta  Yaratıcılığı etkileyen etmenler (aile, öğretmen, okul vb.)
6. Hafta  Yaratıcı düşünme yaklaşımları ve teknikleri
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Okul öncesi eğitim programlarında yaratıcılık; Montessori, Reggio, High/scope, Waldorf, Bank Street
9. Hafta  Türkiye'deki okul öncesi eğitim programında yaratıcılık
10. Hafta   Yaratıcı sanat etkinlikleri planlama ve uygulama
11. Hafta  Drama ve yaratıcı öykü etkinlikleri planlama ve uygulama
12. Hafta  Yaratıcı bilim ve matematik etkinlikleri planlama ve uygulama
13. Hafta  Yaratıcı oyun ve müzik etkinlikleri planlama ve uygulama
14. Hafta  Çocuklarda yaratıcılığın değerlendirilmesi
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Ustundag, T. (2003)Yaratıcılığa Yolculuk. Ankara; Pegem A Yayıncılık. Fox, J.E.& Schirrmacher, R. (2012). Art & Creative Development for Young Children Isbell, R. T. & Raines, I. Creativity and the Arts with Young Children. Thomson Delmar Learning. 2003. Mayesky, M.. Creative Activities for Young Children. Thomson Delmar Learning. 2006. ARGUN, Y. (2004) OKulöncesi Dönemde Yaratıcılık ve Eğitimi. Anı Yayıncılık. Erken Çocuklukta Yaratıcılık Yeteneğini Tanıma ve Geliştirme. M.Ü. Anaokulu/Anasınıfı Öğretmen Elkitabı.Güven,Y. İstanbul: Ya-Pa Yayınları İş Hayatında Yaratıcılık. Birch,P ve Clegg,B.(1997). İstanbul:Rota Yayınları Sanatta Yaratma: Çocukta Yaratıcılık. San,İ. (1979). Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları Yaratıcı Düşünce. Sungur,N. (1997).İstanbul: Evrim Yayınevi Yaratıcı Düşünme ve Beyin Fırtınası.Rawlinson,J.G. İstanbul:Rota Yayınları Yaratıcı Zeka. Adler,H. (2004).(Çev.M.Zaman ve C.Avşar).İstanbul: Hayat Yayınları Yaratıcı Zeka. Rowe,A.J. (Çev.Ş.Gülmen).
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösteri, Tartışma, Beyin Fırtınası, Problem çözme, Uygulama, Grup Çalışması, Rapor Hazırlama ve Sunma
 -- STAJ / UYGULAMA
   YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
1
6
6
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
2
3
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X