GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-III (TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI)/OÖE217G
Dersin Adı: SEÇMELİ-III (TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Neslihan AVCI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/navci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  navci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Teknolojik araçları kullanma, sistemler ya da ağlara uygun alt sistemleri bilir.
Kullanılan yazılımın nasıl çalıştığını açıklar.
Teknoloji okuryazarlığı ile ilgili temel jargon ve terminolojiyi kullanır.
Çocuk-toplum ve teknoloji bağlamının önemine inanır.
Teknolojiyi kullanarak sorunları çözer.
Değişen bilgi kaynaklarını belirleme ve kullanmanın önemini açıklar.
Eğitsel tasarımlarda teknoloji kullanır.
Bilgi teknolojisinin geçmiş ve geleceğini tartışır.
Bilgi teknolojisine ilişkin etik ve yasal sorunlarla ilgili tartışır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  - Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Teknoloji okuryazarlığının tanımı ve standartlar
2. Hafta  Teknolojinin doğası: teknoloji hakkındaki temel kavramlar ve jargonu anlama
3. Hafta  Teknolojinin doğası: teknoloji hakkındaki temel kavramlar ve jargonu anlama
4. Hafta  Teknoloji ve toplum: Ev, okul, etkiler ve etkileşimler
5. Hafta  Teknoloji ve toplum: bilgiye erişim ve tasarım
6. Hafta  Teknolojik ortamlarda problem çözme
7. Hafta  Vize sınavı
8. Hafta  Eğitim ve yazılım teknolojileri: Bilgi teknolojileri ve çocuk
9. Hafta  Eğitim ve yazılım teknolojileri: Bilgi teknolojileri ve çocuk
10. Hafta  Eğitim ve yazılım teknolojileri: Tasarım teknolojileri ve çocuklar, tasarım süreçlerini kullanma
11. Hafta  Eğitim ve yazılım teknolojileri: Tasarım teknolojileri ve çocuklar, tasarım süreçlerini kullanma
12. Hafta  Eğitim ve yazılım teknolojileri: Tasarım teknolojileri ve çocuklar, tasarım süreçlerini kullanma
13. Hafta  Teknoloji kullanımında etik ve yasal konular
14. Hafta  Teknoloji kullanımında etik ve yasal konular
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Şahin, S(editör). (2016) Eğitimde Bilişim Teknolojileri I-II, Ankara:PEGEM Carbonara, D. (2005). Technology Literacy Applications in Learning Environments (pp. 1-385). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-59140-479-8
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
1
12
 Materyal tasarlama, uygulama
4
4
16
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X