GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-II (SOSYAL PSİKOLOJİ)/OÖE114G
Dersin Adı: SEÇMELİ-II (SOSYAL PSİKOLOJİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Ebru ERSAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/eersay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  eersay@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sosyal psikolojinin çalışma alanını bilir
Grup davranışlarını kuramlar açısından inceler
Bireysel duygu, düşünce ve davranışlarımızın gruplardan nasıl etkilendiğini anlar
Toplumda gruplar arası etkileşimleri kuramlar açısından açıklar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders planının incelenmesi
2. Hafta  Sosyal Psikoloji nedir? Tarihçesi
3. Hafta  Sosyal Biliş ve Sosyal Düşünüş
4. Hafta  Yükleme ve Sosyal Bilgi
5. Hafta  Benlik ve Kimlik
6. Hafta  Tutumlar
7. Hafta  Tutum Değişimi
8. Hafta  Vize haftası
9. Hafta  Sosyal Etki ve Uyma Davranışı
10. Hafta  Grupta İnsan
11. Hafta  Önyargı ve Ayrımcılık
12. Hafta  Gruplar Arası Davranışlar
13. Hafta  Saldırganlık
14. Hafta  Yakınlaşma, Çekicilik ve Aşk
15. Hafta  Dönemin değerlendirilmesi
16. Hafta  Dönemin değerlendirilmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Freedman, J.L., Sears, D.O., & Carlsmith, J.M. (2003). Sosyal Psikoloji (4. Baskı). Ankara: İmge Kitapevi Güney, S. (2012). Sosyal Psikoloji (2. Baskı). Ankara: Nobel Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2007). Sosyal Psikoloji. Ankara: Ütopya Yayınevi Hortaçsu, N. (2012). En Güzel Psikoloji Sosyal Psikoloji. Ankara: İmge Kitapevi Kağıtçıbaşı, Ç. (2013). Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal psikolojiye giriş (15. Baskı). İstanbul: Evrim Yayınevi Taylor, S.E., Peplau, L.A., & Sears, D.O. (2012). Sosyal Psikoloji (3. Baskı). Ankara: İmge Kitapevi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Tartışma, İnceleme, Anlatma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
80
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
2
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
5
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X