GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-I (TOPLUM SAĞLIĞI VE İLKYARDIM)/OÖE117G
Dersin Adı: SEÇMELİ-I (TOPLUM SAĞLIĞI VE İLKYARDIM)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Ümit DENİZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/umitdeniz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sea_edu2003@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Aile sağlığı konusunda bilgi sahibi olur
Toplum sağlığı konusunda bilgi sahibi olur.
Okul sağlığı konusunda bilgi sahibi olur.
İlk yardımı bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Toplum sağlığı ve ilk yardımın önemi
2. Hafta  Aile ve toplum sağlığı
3. Hafta  Okul sağlığı konuları
4. Hafta  İlk yardım ile ilgili kavramlar
5. Hafta  Temel yaşam desteği
6. Hafta  Yabancı cisim aspirasyonu ve ilk yardım
7. Hafta  Vize sınavı
8. Hafta  Kanamalarda ilk yardım
9. Hafta  Yaralanmalarda ilk yardım
10. Hafta  Kırık, çıkık ve burkulmada ilk yardım
11. Hafta  Bilinç bozukluklarında ilk yardım
12. Hafta  Zehirlenmelerde ilk yardım
13. Hafta  Böcek ısırmaları, yanıklarda ilk yardım
14. Hafta  Final
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Deniz Ü. ve Önder, Ö. (2017). Okul öncesi öğretmen adayları ve öğretmenler için Anne çocuk sağlığı ve ilkyardım, Ankara: Nobel.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
1
10
10
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
12
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
12
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
104
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X