GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-IV (OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM VE LİDERLİK)/OÖ415A
Dersin Adı: SEÇMELİ-IV (OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM VE LİDERLİK)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğrt. Gör. Ayşe ATALAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aatalay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yönetim, yönetişim ve liderlik ile ilgili temel kavramları açıklar
Yönetici ve lider özelliklerini karşılaştırır.
Yönetimle ilgili mevcut politikalar ve politika geliştirmeyi tartışır.
Yönetimle ilgili mevcut politikalar ve politika geliştirmeyi tartışır.
Örgütsel değişme ve gelişim süreci açıklar.
Personel ile ilişkileri ve etkili iletişimi tartışır.
Okul yöneticisinin liderlik rollerini tartışır.
Okul yöneticisinin liderlik davranışlarını örneklerle tartışır.
Yönetim ve liderlikte değerlendirme ve gelişim süreci ile ilgili araştırmalar yapar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  yoktur
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  yoktur
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yönetim, yönetişim ve liderlik ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta  Yönetici ve lider özellikleri
3. Hafta  Yönetici ve lider özellikleri
4. Hafta  Yönetimle ilgili mevcut politikalar ve politika geliştirme
5. Hafta  Yönetimle ilgili mevcut politikalar ve politika geliştirme
6. Hafta  Farklı yönetim türleri
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Örgütsel değişme ve gelişim süreci
9. Hafta  Vizyoner Liderlik, Eğitimsel Liderlik ,Etik Liderlik
10. Hafta  Dönüşümcü Liderlik, Öğrenen Lider
11. Hafta  Okul Yöneticisinin Liderlik Davranışları
12. Hafta  Okul Yöneticisinin Liderlik Davranışları
13. Hafta  Yönetim ve Liderlikte Değerlendirme ve Gelişim Süreci
14. Hafta  Final
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  yoktur
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  anlatım, soru cevap
 -- STAJ / UYGULAMA
  yoktur
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
4
4
 Sunu hazırlama
1
6
6
 Sunum
1
6
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
118
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X