GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ VI (OKUL ÖNCESİNDE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ)/OÖ422A
Dersin Adı: SEÇMELİ VI (OKUL ÖNCESİNDE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr. SAİDE ÖZBEY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/sozbey
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sozbey@gazi.edu.tr saideozbey@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Okul öncesi eğitimde sosyal becerilerin kazanılmasının önemi
Okul öncesi eğitimin sosyal becerilerin önemini kavrama, sosyal becerileri geliştirmeye problem davranışları azaltmaya yönelik eğitim programı hazırla -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Davranışın Tanımı, Olumlu ve olumsuz davranışlar, Davranış gelişiminin kuramsal temelleri
2. Hafta  Sosyal becerilerin tanımı,sosyal becerilerin kazanılmasının önemi,değerler eğitiminin sosyal becerilerin kazanılmasındaki rolü,
3. Hafta  Sosyal beceri eksikliğinin nedenleri, sosyal becerilerin kapsamı,
4. Hafta  Problem davranışların tanımı, sosyal beceri ve problem davranış arasındaki ilişki, problem davranışların sınıflandırılması,
5. Hafta  Problem davranışların tanımı, sosyal beceri ve problem davranış arasındaki ilişki, problem davranışların sınıflandırılması, Sosyal beceri ve problem
6. Hafta  Sosyal beceri ve problem davranışlarda etkili olan faktörler
7. Hafta  Vize sınavı
8. Hafta  Okul öncesinde sosyal beceri eğitim programı
9. Hafta  Okul öncesinde sosyal beceri eğitim programı
10. Hafta  Okul öncesinde sosyal beceri eğitim programı
11. Hafta  Okul öncesinde Sosyal becerileri geliştirmeye ve problem davranışların azaltılmasına yönelik eğitim programı örnekleri hazırlama ve sunma
12. Hafta  Okul öncesinde Sosyal becerileri geliştirmeye ve problem davranışların azaltılmasına yönelik eğitim programı örnekleri hazırlama ve sunma
13. Hafta  Sosyal becerileri geliştirmeye problem davranışların azaltılmasına ilişkin eğitim programı örnekleri hazırlama
14. Hafta  Final sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Alisinanoğlu,F. ve Özbey,S.. (2011). Okul Öncesi Dönemde Sosyal Beceri ve Problem Davranış Eğitimi Program Örnekleri. . TÜRKİYE. Morpa. Yaşamsal Sorunlar (Alfred Adler) Çocuğunuzun Öfkesini Gidermek İçin 55 Öneri (Martin Stiefenhofer) Ama Bu Haksızlık (Anthony E. Wolf.) Kişilerarası Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi (Selahattin Öğülmüş)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
0
 Uygulama
2
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
2
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
4
4
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
118
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X