GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ: (ÇOCUĞU TANIMA TEKNİKLERİ)/OÖ423GK
Dersin Adı: SEÇMELİ: (ÇOCUĞU TANIMA TEKNİKLERİ)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Gülhan GÜVEN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gulhang
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gulhang@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
çocuğu tanımak için kullanılacak teknikler
teknikleri nasıl kullanacağını bilme
uygun tekniği seçme
teknikleri doğru uygulma
teknikleri doğru değerlendirme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze eğitim ve okularda uygulam
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çocuğu Tanımak, Çocuğu Tanımanın Önemi ve Gerekliliği, Çocuğu Tanımanın İlkeleri, Çocuğu Hangi Yönleri ile Tanımalıyız, Okul öncesi Dönemde Çocuğu Tan
2. Hafta  gözlem, gözlemin amacı, çeşitleri, gözlem yaparken dikkat edilecek noktalar, gözlemin avantajları ve dezavantajları
3. Hafta  kimdir bu tekniği kimdir bu tekniğini uygularken dikkat edilecek noktalar, kimdir bu tekniğinin avantajları ve dezavantajları
4. Hafta  sosyometri, sosyometri tekniğini uygularken dikkat edilecek noktalar, sosyometri tekniğinin avantajları dezavantajları
5. Hafta  anektod kayıtlar, anektod kayıtları tutulurken dikkat edilecek noktalar avantajları ve dezantajları
6. Hafta  örnek olay, örnek olayın özellikleri avantajları ve dezavantajları
7. Hafta  vize
8. Hafta  görüşme, görüşme tekniklerinin çeşitleri, uygulabnırken dikkat edilecek noktalar avantajları ve dezavantajları
9. Hafta  derecelendirme ölçekleri, çeşitleri, dikkat edilecek noktalar, avantajları ve dezavantajları
10. Hafta  portfolyo, önemi özellikleri dikkat edilecek noktalar, avantajları ve dezavantajları
11. Hafta  uygulamaların değerlendirilmesi
12. Hafta  uygulamaların değerlendirilmesi
13. Hafta  uygulamaların değerlendirilmesi
14. Hafta  uygulamaların değerlendirilmesi
15. Hafta  Uygulamaların değerlendirilmesi
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ilköğretime hazırlık ve ilköğretim programları Ed. Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatim soru yanit uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
8
0
 Uygulama
8
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
3
3
9
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
4
4
16
 Sunu hazırlama
4
4
16
 Sunum
5
5
25
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
122
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X