GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ (KİŞİLER ARASI İLETİŞİM)/OÖ419GK
Dersin Adı: SEÇMELİ (KİŞİLER ARASI İLETİŞİM)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Turkce.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Fatma Alisinanoglu.
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Etkili iletisim becerilerini bilmek.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders programının incelenmesi.
2. Hafta  İletişimin tanımı, iletişim ögeleri, iletişimin sınıflandırılması,, iletişim modelleri.
3. Hafta  Kişiler arası iletişim; kuramsal yaklaşımlar ve modeller.
4. Hafta  Sözsüz iletişim.
5. Hafta  İletişim benimle başlar: kendini tanıma.
6. Hafta  Duyguların iletişimde rolü.
7. Hafta  İletişim engelleri.
8. Hafta  Vize.
9. Hafta  Dinlemek.
10. Hafta  Empati; öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar.
11. Hafta  Çatışma ve çözümü
12. Hafta  Çatışma ve çözümü
13. Hafta  Disiplin.
14. Hafta  Okulda kisiler arası ilişkiler.
15. Hafta  Final.
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kaya, A. (2011) Kisilerarası ilişkiler ve etkili iletişim. Ankara: Pegem Akademi. Gordon, T. (1996). E.Ö.E. Etkili öğretmenlik eğitimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-cevap, gösterim, uygulama.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
3
39
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
3
39
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
5
2
10
 Rapor hazırlama
1
1
1
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
113
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X