GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-IV (OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI)/OÖ413A
Dersin Adı: SEÇMELİ-IV (OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Adalet KANDIR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/akandir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  akandir@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İlköğretim programının kuramsal temellerini söyler.
Okul öncesi eğitim programını ve kuramsal temellerini açıklar.
İlköğretim programı ile okul öncesi eğitim programını karşılaştırır.
Çocukların ilköğretime hazırbulunuşluklarını değerlendirme yöntemlerini yorumlar.
Çocukların ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendiren yöntemleri uygular.
İlköğretime hazırlıkta ailelerin sorumluluğu ile ilgili öneriler geliştirir.
Çocukları ilköğretime hazırlama amaçlı yapılacak etkinliklere örnekler verir.
İlköğretime hazırlama amaçlı etkinlikler hazırlar.
Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini gruplar.
Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri hazırlar. Hazırladığı okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini çocuklara uygular.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler
2. Hafta  İlköğretim programının temel hedefi
3. Hafta  Okul öncesi eğitim programının temel hedefleri
4. Hafta  İlköğretim programında birinci sınıfta gerekli olan ön beceriler.
5. Hafta  Okul öncesinde ilköğretime hazırlık çalışmaları
6. Hafta  İlköğretime hazırlıkta ailenin sorumlulukları
7. Hafta  İlköğretime hazırlık destek programı kapsamında öğretmenlere öneriler
8. Hafta  Vize
9. Hafta  İlköğretime hazırlık destek programı hazırlanırken dikkat edilmesi gerekli hususlar
10. Hafta  İlköğretime hazırlık etkinliklerinin planlanması
11. Hafta  İlköğretime hazırlık destek programı hazırlama ve uygulama
12. Hafta  İlköğretime hazırlık destek programının değerlendirilmesi.
13. Hafta  Hazırlanan programın sınıfta sunumları ve tartışılması .
14. Hafta  Hazırlanan programın sınıfta sunumları ve tartışılması .
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Üstün, Elif (2003). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okuma Yazma Becerilerinin Gelişimi. Morpa Yayınev Akyol, Hayati (2008). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık Güneş, Firdevs (2008) Ses Temelli Cümle Yöntemi.Nobel Yayıncılık • Süleyman Çelenk, İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kuluçka Dönemi • Firdevs Güneş, Türkçe Öğretiminde Günümüz Gelişmeleri ve Yapılandırmacı Yaklaşım • Ebru Deretarla Gül ve Servet Bal, Anasınıfı Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Bakış Açıları, Sınıf içi Kullanılan Materyal ve Etkinlikler İle Çocukların Okuma Yazmaya İlgisinin Değerlendirilmesi • Funda Acarlar, Pınar Ege, Turan Figen, Türk Çocuklarında Üst Dil Becerilerinin Gelişimi ve Okuma ile İlişkisi • Banu Yangın, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Altı Yaş Çocuklarının Yazmayı Öğrenme Hazırbulunuşluk Düzeyleri
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
7
3
21
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
3
21
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
6
6
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
2
5
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X