GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Okul Öncesi Eğitim Programları/OÖÖ205
Dersin Adı: Okul Öncesi Eğitim Programları
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Okul öncesi eğitim programının önemini açıklar.
Okul öncesi eğitim programının ilkelerini ve ögelerini sıralar.
Okul öncesi eğitim programında günlük planda yer alan etkinlikleri açıklar.
Çocuk merkezli etkinlik hazırlamada önemli noktaları tartışır.
Okul öncesi eğitim programına uygun ortamların özelliklerini açıklar.
Okul öncesi eğitim programına uygun planlar hazırlar.
Okul öncesinde aile katılımı ve temel etkinlikleri tartışır.
Erken eğitim programında değerlendirmenin önemini ve değerlendirme türlerini açıklar.
Okul Öncesi eğitim programında uygulanan formları açıklar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin İşleniş Yönteminin Tartışılması, Uygulama İlkeleri, Değerlendirme, Yapılacak Etkinlikler. Çocuk merkezli eğitim programlarının genel
2. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programının tarihsel gelişimi-Okul Öncesi Eğitim Programının kuramsal temelleri-Amaçlar-İlkeler-Özellikler
3. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programı hazırlarken dikkate alınması gereken temel noktalar.
4. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan plan türleri
5. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan plan türleri
6. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programında Etkinlikler.
7. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programında ortam düzenleme
8. Hafta  Okul Öncesi Programında Aile Katılımı
9. Hafta  Vize sınavı
10. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programında değerlendirme ve formlar.
11. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programında Etkinliklerin incelenmesi
12. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programında Etkinliklerin değerlendirmesi
13. Hafta  Sınıf içi uygulama çalışmaları
14. Hafta  Sınıf içi uygulama çalışmaları
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
2
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
2
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
15
1
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
139
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğretim Üyesi Serap DEMİRİZ , Öğr. Gör. Dr. Figen ŞAHİN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (demiriz.serap@gmail.com , fugur.ece@gmail.com)