GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş/OÖÖ101
Dersin Adı: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Erken çocukluk kavramını, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim kavramlarını bilir.
Okul öncesi eğitimin tanımını, ilkelerini, önemini ve yararlarını söyler.
Okul öncesi eğitime temel olan görüşleri ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimini bilir.
Dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumunu açıklar.
Okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimlerini bilir.
Okul öncesi öğretmeninin yeterliklerini söyler.
Okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özelliklerini bilir.
Okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemini açıklar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Okul öncesi ve erken çocukluk kavramı
2. Hafta  Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim
3. Hafta  Okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları
4. Hafta  Okul öncesi eğitime temel olan görüşler
5. Hafta  Okul öncesi öğretmenin özellikleri
6. Hafta  Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri
7. Hafta  Okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu
10. Hafta  Dünyada okul öncesi eğitimin durumu
11. Hafta  Okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel ortam özellikleri
12. Hafta  Okul öncesi eğitim kurumunun sosyal ortam özellikleri
13. Hafta  Okul öncesi eğitim kurumunun eğitsel ortam özellikleri
14. Hafta  Okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve okul-aile işbirliği
15. Hafta   Okul öncesinden ilköğretime geçiş
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
5
1
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
133
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. H. Elif DAĞLIOĞLU , Dr. Öğr. Üyesi Mümin TUFAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/daglioglu/academic , https://websitem.gazi.edu.tr/site/mumintufan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (daglioglu@gazi.edu.tr , mumintufan@gazi.edu.tr)