GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme/OÖÖ303
Dersin Adı: Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1. Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini (bilişsel, dil) açıklar;
Okul öncesi dönem çocuklarının değerlendirilmesinin önemini ve gerekliliğini fark eder;
Okul öncesi dönem çocuklarını değerlendirme araçlarının işlevlerini bilir;
Farklı okul öncesi dönem öğrenme yaklaşımları ile değerlendirmeyi ilişkilendirir;
Gerekli durumlarda okul öncesi dönem çocuklarını değerlendirme araçlarını kullanarak değerlendirir;
Değerlendirme sonuçlarını raporlaştırır;
Hazırlanan değerlendirme raporuna göre okul öncesi dönem çocuklarına uygun bir plan hazırlar;
Hazırlanan değerlendirme raporu ışığında fiziksel ve eğitsel ortamlarda düzenlemelerde bulunur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çocukları tanımanın amacı, önemi ve gerekliliği,
2. Hafta  Çocukları tanıma sürecindeki temel ilkeler
3. Hafta  Farklı öğrenme yaklaşımlarına göre değerlendirme
4. Hafta  Çocukları tanımada kullanılabilecek teknikler: Gözlem tekniği Gözlem yapılırken dikkat edilecek noktalar türleri
5. Hafta  Gözlemsel teknikler: Anekdot kayıtları, Gözlem listeleri, Süre Kayıtları, Zaman örneklemleri, Olay Örneklemeleri, Kontrol Listeleri, Oran Skalaları
6. Hafta  Gözlemsel teknikler: Anekdot kayıtları, Gözlem listeleri, Süre Kayıtları, Zaman örneklemleri, Olay Örneklemeleri, Kontrol Listeleri, Oran Skalaları
7. Hafta  Görüşme tekniği
8. Hafta  Çocuklara yönelik anket tekniği - Arzu listeleri
9. Hafta  Vize sınavı
10. Hafta  Çocukları tanımaya yönelik testler. Örneğin; Aile Çiz Testi gibi. Resim analizi
11. Hafta  Çocukları tanımaya yönelik testler. Örneğin; Aile Çiz Testi gibi. Resim analizi
12. Hafta  Standart testler
13. Hafta  Standart testler
14. Hafta  Çocuğu tanıma ve değerlendirmede ailenin yeri ve rolü
15. Hafta  Vaka analizi
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi Gülhan GÜVEN , Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/gulhang https://websitem.gazi.edu.tr/site/kzeynep)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gulhang@gazi.edu.tr zeynepkurtulmus@gmail.com)