GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi/OÖÖ301
Dersin Adı: Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sanat ve sanat eğitiminin tanımını, sanatla ilgili kavramları ve sanat eğitimi tarihini bilir.
Sanat ile ilgili yaklaşımların özelliklerini açıklar.
Sanat eğitiminin ve yaratıcılığın erken çocukluktaki yeri ve önemini bilir.
Sanatın elemanlarını ve estetik değerleri açıklar.
Sanat eleştirisinin basamaklarını sıralar.
Sanatçıların çalışmalarını analiz eder.
Müze eğitimini açıklar.
Çocuklarda gelişim evrelerine göre resim özelliklerini karşılaştırır.
Okul öncesinde sanat eğitimi yöntem ve tekniklerini kavrar.
Okul öncesi çocuklar için sanat etkinliği planlar, uygulama ve değerlendirmede dikkat edilecek noktalara örnekler verir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sanat ve sanatla ilgili kavramların tanımı, sanat eğitimin tarihi
2. Hafta  Sanatla ilgili yaklaşımlar
3. Hafta  Sanat eğitiminin ve yaratıcılığın okul öncesi eğitimdeki yeri ve önemi, sanatın elemanları ve estetik
4. Hafta  Sanat eleştirisi ve sanatçıların çalışmalarını çocuklarla analiz etme
5. Hafta  Müze eğitimi, müze eğitimi planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme
6. Hafta  Gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, çocuk resimlerini inceleme
7. Hafta  Çocukların sanatsal ifadesini etkileyen etmenler, öğretmenin sanat eğitimindeki rolü
8. Hafta  Vize sınavı
9. Hafta  Sanat eğitimi için materyal ve ortam özellikleri, okul öncesinde sanat eğitimi yöntem ve teknikleri
10. Hafta  MEB 36-72 ay çocuklar için eğitim programında yer alan sanat eğitimini destekleyen amaç ve kazanımların incelenmesi, okul öncesinde sanat eğitimine ai
11. Hafta  Okul öncesi çocuklar için sanat etkinliği planlama, uygulama ve değerlendirme
12. Hafta  Sanat eğitiminin diğer etkinlikler ile bütünleştirilmesi, sanat portfolyoları, sanat eğitiminde değerlendirme
13. Hafta  Okul öncesi çocuklar için sanat etkinliği planlama, uygulama ve değerlendirme
14. Hafta  Okul öncesi çocuklar için sanat etkinliği planlama, uygulama ve değerlendirme
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
2
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
1
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
8
1
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. İlkay Ulutaş , Dr. Öğr. Üyesi Serap Demiriz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/uilkay/bio , https://websitem.gazi.edu.tr/site/demiriz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (uilkay@gazi.edu.tr , demiriz@gazi.edu.tr)