GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Erken Çocukluk Eğitiminde Drama/OÖÖ206
Dersin Adı: Erken Çocukluk Eğitiminde Drama
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Drama teriminin tanımı ve anlamı; psiko-drama, yaratıcı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kavramların bilir.
Dramada kullanılan teknikleri bilir.
Dramanın çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerini bilir.
Okul öncesi eğitimde dramanın kavramının anlam, özellik ve diğer uygulamalardan farklarını bilir.
Okul öncesi eğitiminde dramanın yapı ve uygulama aşamalarını bilir.
Dramanın bileşenlerini ve özelliklerini bilir.
Okul Öncesi eğitiminde dramanın eğitim ortamını düzenler.
Okul öncesi eğitiminde drama etkinlikleri planlar.
Okul öncesi eğitiminde drama etkinliklerini uygular.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze anlatım, etkinlik planlama ve uygulama şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dramanın tanımı, tarihçesi, psiko-drama, yaratıcı drama, eğitici drama
2. Hafta  Dramada kullanılan teknikler
3. Hafta  Dramanın çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri
4. Hafta  Okul öncesi eğitimde dramanın kavramının anlam, özellik ve diğer uygulamalardan farkları
5. Hafta  Okul öncesi eğitiminde dramanın yapı ve uygulama aşamaları
6. Hafta  Dramanın bileşenleri ve özellikleri
7. Hafta  Dramanın bileşenleri ve özellikleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Okul Öncesi eğitiminde dramanın eğitim ortamları
10. Hafta  Okul Öncesi eğitimine yönelik drama etkinlikleri
11. Hafta  Okul öncesi eğitim programına uygun drama etkinlikleri planlama
12. Hafta  Okul öncesi eğitim programına uygun planlanan drama etkinliklerini uygulama ve değerlendirme
13. Hafta  Okul öncesi eğitim programına uygun planlanan drama etkinliklerini uygulama ve değerlendirme
14. Hafta  Uygulanan drama etkinliklerini tartışma
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
30
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
1
5
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
1
2
2
 Rapor hazırlama
3
1
3
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
5
5
25
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
82
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğr. Gör. Ayşe Atalay)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (aatalay@gazi.edu.tr)