GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi/OÖÖ204
Dersin Adı: Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çocuklardaki bedensel ve psikomotor gelişim özelliklerini bilir.
Oyunun tanımını, tarihçesini, evrelerini, oyunla ilgili görüşleri ve kuramları bilir.
Oyunun çocuğun gelişimindeki önemini bilir.
Oyunu etkileyen faktörler, oyunu destekleme, oyun etkinlikleri planlama ve uygulamayı bilir.
Oyun etkinliklerini yapısal özelliklerine uygun olarak planlar, ortamı düzenler ve uygular.
Oyun etkinliklerinde yetişkinin-öğretmenin rolünü bilir.
Planlanan oyun etkinliklerini uyguladıktan sonra uygun şekilde değerlendirmeyi bilir.
Oyunu, çocuğu tanıma ve değerlendirmede ve etkili bir öğretim yöntemi olarak kullanabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze anlatım, etkinlik planlama ve uygulama şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Oyunun tanımı, tarihçesi
2. Hafta  Oyunun çocuğun gelişimindeki önemini
3. Hafta  Oyunun çocuğun gelişimindeki önemini
4. Hafta  Oyun evreleri, oyunla ilgili görüşler ve kuramlar
5. Hafta  Oyun çeşitleri
6. Hafta  Oyuncağın tanımı, önemi
7. Hafta  Oyun ortamı düzenleme
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Oyunda yetişkinin-öğretmenin rolü
10. Hafta  Okul öncesi eğitimde oyunun yapısal temelleri
11. Hafta  Okul öncesi eğitim programına uygun oyun etkinlikleri planlama
12. Hafta  Okul öncesi eğitim programına uygun planlanan oyun etkinliklerini uygulama ve değerlendirme
13. Hafta  Okul öncesi eğitim programına uygun planlanan oyun etkinliklerini uygulama ve değerlendirme
14. Hafta  Uygulanan oyun etkinliklerini tartışma
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
30
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
2
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
1
3
3
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
71
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğr. Gör. Ayşe Atalay)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (aatalay@gazi.edu.tr)