GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Topluma Hizmet Uygulamaları/THU202
Dersin Adı: Topluma Hizmet Uygulamaları
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Topluma hizmet uygulamalarını ve bunlarla ilgili kurumları açıklar
Okul ve sosyal çevre ilişkisini kurar.
Toplumsal sorunları fark eder bunları çözmek için çözüm yolları ortaya koymaya çalışır ve proje şeklinde tasarlar.
Topluma hizmet çalışmalarının içinde yer almaya dair olumlu tutum geliştirir ve sorunların çözümüne ilişkin proje taslağı hazırlar.
Toplum içerisinde bireysel rolü konusunda farkındalık gelişir.
Başkalarının ihtiyaçlarına cevap vermek için gönüllülük ilkesini ve bu konudaki becerilerini geliştirir.
Farklı sosyal modelleri ve yaşantı şekillerini kavramasının artması sonucunda öğrencinin yaşantısını zenginleştiren, başkalarını düşünen bir tutum gel
Empatiye ve hoşgörüye neden olan kültürler arası farkındalık geliştirir.
Proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin içeriğinin tanıtılması ve toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi.
2. Hafta  Topluma hizmet uygulamalarının hangi alanlarda olabileceği ve bu uygulamaların önemine dair tartışmanın yapılması. Bilimsel toplantıların takibinin ya
3. Hafta  Diğer disiplinlerin programında yer alan konuyla ilgili kazanımların incelenmesi ve bu kazanımları kazandırmaya yönelik neler yapılabileceğinin planla
4. Hafta  Müze, huzur evi, sosyal hizmet kurumları, çeşitli vakıflar (Mehmetçik, tema, akut vs.) gibi topluma hizmet kurumlarının çalışmalarının ve faaliyet ala
5. Hafta  Öğrencilerin gruplara bölünerek bu faaliyet alanlarından birinin seçilmesinin sağlanması ve bunların hakkında (problemleri) derinlemesine araştırma ya
6. Hafta  Öğrenci gruplarının seçtiği faaliyet hakkında araştırmasını sürdürmesi.
7. Hafta  Her grubun kendi seçtiği alanla ilgili projesinin kabul edilmesi için sınıfta kanıtlarını (hizmet planı)sunması Bilimsel toplantı yapılması.
8. Hafta  Vize Sınavı
9. Hafta  Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bul
10. Hafta  Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bul
11. Hafta  Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bul
12. Hafta  Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bul
13. Hafta  Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi.
14. Hafta  Kampanya ya da projenin süreç ve sonuçlarının raporlarına dair sunum yapılması ve topluma hizmet uygulamaları için yeni faaliyet alanlarının önerilmes
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
50
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
10
1
10
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. H. Elif DAĞLIOĞLU , Dr. Öğr. Üyesi Serap Demiriz , Öğr. Gör. Ayşe Atalay)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (daglioglu@gazi.edu.tr , demiriz@gazi.edu.tr , aatalay@gazi.edu.tr)