GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Eğitimde Araştırma Yöntemleri/EB108
Dersin Adı: Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramları bilir.
Araştırma yöntemlerinin ilkelerini açıklar.
Araştırma sürecini planlar.
Veri toplama araçlarının genel özelliklerini bilir.
Verilerin analizini yapar.
Makale, tez ve veri tabanlarına erişim sağlayabilir.
Araştırma modellerini açıklar.
Nicel ve nitel araştırma desenlerini açıklar.
Nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenliklerini belirleme yollarını açıklar.
Makale ya da tez değerlendirerek araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar
2. Hafta  Araştırma yöntemlerinin ilkeleri
3. Hafta  Araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama)
4. Hafta  Veri toplama araçlarının genel özellikleri
5. Hafta  Makale, tez ve veri tabanlarına erişim
6. Hafta  Araştırma modelleri ve türleri
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar.
9. Hafta  Nicel ve nitel araştırma desenleri.
10. Hafta  Nicel ve nitel araştırma desenleri.
11. Hafta  Nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi
12. Hafta  Nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik
13. Hafta  Makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma
14. Hafta  Makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma
15. Hafta  Araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
4
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))