GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II/TAR104
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenci bu ders sonunda Türk inkılabını özelliklerini bilir, diğer inkılap hareketleri ile kıyaslar, Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Türk İnkılap Hareketleri
2. Hafta  Siyasi, Sosyal, Hukuk, Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
3. Hafta  Atatürk Dönemi Dış Politikası (1923-1932 Dönemi)
4. Hafta  Atatürk Dönemi Dış Politikası (1932-1938 Dönemi)
5. Hafta  Türk İnkılabının Dayandığı Temeller Ve Atatürkçülük
6. Hafta  Türk İnkılabının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri)
7. Hafta  Cumhuriyet Ve Türkiye’ De Cumhuriyet
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Türkiye Cumhuriyetinin Temel İlkeleri Ve Değişmez Nitelikler
10. Hafta  Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık
11. Hafta  Bütünleyici İlkeler, Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık
12. Hafta  Bütünleyici İlkeler, Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık
13. Hafta  Milli Birlik, Beraberlik Ve Ülke Bütünlüğü
14. Hafta  Bilimsellik Ve Akılcılık, Çağdaşlaşma Ve Batılılaşma, İnsan Ve İnsanlık Sevgisi
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
2
26
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğr. Gör. Dr. Arif SARI)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/arif.sari/contact)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (arif.sari@gazi.edu.tr)