GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım/OÖÖ103
Dersin Adı: Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çocuk sağlığının tanımı yapar,
Ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumunu açıklar,
Anne karnında çocuk gelişimini ve gebelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkilerini bilir,
0-8 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibini açıklar,
0-8 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıklarını (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar
Aşı takvimini ve aşıları bilir,
Kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunlarını bilir,
Aile planlamasını açıklar,
Kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilk yardım kurallarını bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çocuk sağlığına giriş, tanımı, önemi, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu
2. Hafta  Gebelik döneminde bebeğin gelişimi, bebek sağlığını etkileyen faktörler
3. Hafta  Doğum ve doğuma ilişkin risk faktörleri, aile planlaması
4. Hafta  Yenidoğan ve özellikleri, değerlendirilmesi
5. Hafta  yenidoğan sorunları, konjenital anomaliler
6. Hafta  Bebek, çocuk bakımı ve beslenmesi, Erken çocukluk döneminde fiziksel gelişim ve fiziksel değerlendirme
7. Hafta  Çocuklarda sık görülen solunum yolu, idrar yolu ve sindirim sistemi enfeksiyonları ve korunma
8. Hafta  ara sınav
9. Hafta  Çocukluk yıllarında görülen bulaşıcı ve döküntülü enfeksiyonlar ve korunma; Bağışıklama ve aşılar
10. Hafta  Paraziter enfeksiyonlar ve korunma;
11. Hafta  İlk yardım ile ilgili temel kavramlar ve uygulamalar, insan vücudu, işleyişi ve yaşam bulguları, Hasta ve yaralının, olay yerinin ve ilk yardımın ABC’
12. Hafta  Kanama, yaralanma, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
13. Hafta  Bilinç bozukluğu, ateş ve havalelerde ilk yardım
14. Hafta  Zehirlenme, hayvan sokma ve ısırıklarında ilk yardım
15. Hafta  Kan şekeri düşmesi, sıcak çarpması, yanık, donma ve boğulmalarda ilk yardım
16. Hafta  final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
1
1
1
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
5
1
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
12
1
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
12
1
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
86
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Ümit DENİZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/umitdeniz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sea_edu2003@yahoo.com )