GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME/OÖE312M
Dersin Adı: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  İleride belirlenecek
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Eğitimde kullanılan ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlar.
Ölçme araçlarında bulunması gereken niteliklere uygun ölçme araçları geliştirir.
Geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarını karşılaştırır.
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Ölçme ve değerlendirmede kullanılan istatistik hesaplamaları yapar.
Testlere ilişkin madde analizi yapar.
Ölçme uygulamaları sonrası öğrencilere dönüt verir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Eğitim istatistiği
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders programının tanıtılması. Planlamanın yapılması
2. Hafta   Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları (ölçme, ölçüt, ölçüm, karar verme, vb.) Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi, Değerlendirme türler
3. Hafta  Değerlendirmenin temel ilkeleri, Değişken, korelasyon, ölçmede hata
4. Hafta   Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikleri (güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık)
5. Hafta  Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikleri (güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık) Ölçme araçları üzerinde tartışılacak
6. Hafta  Test geliştirme süreci Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması
7. Hafta  Hazırlanan başarı testlerinin sınıf ortamında paylaşılması
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta   Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri
10. Hafta  Performansa dayalı durum belirleme yöntemleri Performans görevleri Dereceli puanlama anahtarları
11. Hafta   Hazırlanan performans görevlerinin paylaşılması Portfolyolar ve e-portfolyolar
12. Hafta  Portfolyolar ve e-portfolyalar Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılması Öz, akran ve grup değerlendirme
13. Hafta  Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler. Test istatistikleri, standart puanlar, değerlendirme teknikleri ve not verme
14. Hafta  Öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaların (projelerin) paylaşılması
15. Hafta  Öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaların (projelerin) paylaşılması
16. Hafta   Dersin Değerlendirmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Tekin, Halil. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tan, Şeref (2008). Öğretimde Ölçme Değerlendirme KPSS El Kitabı Kutlu, Ö., Doğan, C.D. & Karakaya (2010). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi: Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme, Pegem Akademi, Ankara Ed. Karip, Emin (2008). Ölçme ve Değerlendirme Küçükahmet, Leyla, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Nobel Yayınları 2003 2. Erginer Ergin, Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Pegem, Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
2
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
10
3
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
1
3
3
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
3
1
3
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
66
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X